webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης θέλει και συνεργάσιμο δανειστή

02 Νοε 2016
 Κόκκινα δάνεια
Δείτε στο ένθετο ότι λεπτομέρεια μπορεί να σας φανεί χρήσιμη σχετικά με το Νόμο Κατσέλη για ρύθμιση οφειλών προσώπων.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Κοινή  πεποίθηση  όσων ασχολούνται με την εφαρμογή του ν. 3869/2010 είναι  η  ρήση  “κάθε  πέρσι  και  καλύτερα”. Και τούτο διότι η εμπειρία από το ν. 3869/2010, από την ψήφισή του το έτος 2010 έως και τις τελευταίες τροποποιήσεις του έτους 2015, καταδεικνύει ότι “κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι”. 

Αυτό δε έχει ως συνέπεια να έχει περιορισθεί δραστικά – άραγε για πιο λόγο – ο αριθμός των προσώπων, που μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου, προκειμένου να διασώσουν την κύρια και μόνιμη κατοικία  τους,  ρυθμίζοντας  ταυτόχρονα  τα  υφιστάμενα  αστικά  χρέη  τους.

Παράδειγμα 1ο 

Η ρύθμιση του ν. 3869/2010, όπως αρχικά ίσχυσε, προέβλεπε ότι ο οφειλέτης εδικαιούτο να υποβάλλει αίτηση και  να ζητήσει την διάσωση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του, εφ΄ όσον η αξία της δεν υπερέβαινε το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 50%.

Έτσι, εδικαιούτο να υποβάλλει αίτηση για να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 και να διασώσει την κύρια κατοικία του, ο  δανειολήπτης, εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερέβαινε τις 300.000,00  ευρώ  (ο άγαμος),  τις  375.000,00  ευρώ  (ο  έγγαμος),  κ.λ.π.

Γιατί οι τράπεζες απαιτούν να συμπληρωθεί ένα πολυσέλιδο, δυσνόητο έντυπο εντός 15 ημερών;

Ήδη, όμως, μετά τις τροποποιήσεις, που επέφεραν οι ν.  4336/2015 και 4346/2015, τροποποιήθηκε το ποσόν της αντικειμενικής αξίας,  που τίθεται ως ανώτατο όριο για την διάσωση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δανειολήπτη, πέραν του οποίου ο δανειολήπτης δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010. 

Συγκεκριμένα,  ορίσθηκε ότι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180.000,00 ευρώ  για τον άγαμο δανειολήπτη, τις 220.000,00 ευρώ για τον έγγαμο  (προσαυξανόμενο το όριο αυτό κατά 20.000,00 ευρώ για κάθε ένα ανήλικο παιδί και μέχρι τα τρία).

Από την συγκριτική επισκόπηση των ανωτέρω διατάξεων - δεδομένου ότι οι αριθμοί λένε συνήθως την αλήθεια – προκύπτει ότι με τις τελευταίες τροποποιήσεις, σχετικά με την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας,  περιορίσθηκε  σημαντικά ο αριθμός των δανειοληπτών, που μπορούν να ενταχθούν στο ν. 3869/2010, διότι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους υπερβαίνει έστω και για λίγα ευρώ το όριο των 180.000,00 ευρώ (220.000,00  ευρώ, 240.000,00 ευρώ, κλπ),  όταν μάλιστα οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων παραμένουν στα υψηλά και εξωπραγματικά επίπεδα αντικειμενικών αξιών του έτους 2007  και δεν έχουν προσαρμοσθεί στις ισχύουσες εμπορικές (αγοραίες) αξίες των ακινήτων, παρά τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

Παράδειγμα  2o

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις εισήχθη η έννοια του “συνεργαζόμενου δανειολήπτη”  και  η  λειτουργία  αυτής  ενεργοποιήθηκε  από  1-1-2016.

”Συνεργαζόμενος δανειολήπτης”  σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ο δανειολήπτης που δεν αδιαφορεί,  αλλά  συμμορφώνεται άμεσα με τις οδηγίες και τα αιτήματα της πιστώτριας τράπεζας, παρέχοντας στην τελευταία κάθε πληροφορία οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα, σχετικά με την κινητή και την ακίνητη περιουσία αυτού και των μελών της οικογένειάς  του,  στην  ημεδαπή  και  την  αλλοδαπή.

Αν σκεφθεί, όμως, κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης ότι η τράπεζα έχει την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη ήδη από την έναρξη της συνεργασίας τους και την χορήγηση του δανείου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αντλεί πληροφορίες από παράπλευρα πληροφοριακά συστήματα (λ.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κλπ),  δημιουργούνται εύλογα  ερωτήματα  και  απορίες. 

Για ποιό λόγο, άραγε, να υποχρεούται εκ νέου ο δανειολήπτης  να συμπληρώσει το πολυσέλιδο και δυσνόητο  έντυπο, που ζητούν οι τράπεζες και μάλιστα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, όταν συχνά δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις, ούτε την ενημέρωση για την μη συμπλήρωσή του. 

Η απάντηση προκύπτει ευθέως από την σχετική απόφαση της Τράπεζας της  Ελλάδος  και  τις  τροποποιηθείσες  διατάξεις.

Εάν ο δανειολήπτης δεν συμπληρώσει το πολυσέλιδο έντυπο, που του  αποστέλλει η τράπεζα και δεν το παραδώσει με απόδειξη παράδοσης – παραλαβής, εντός δέκα πέντε (15)  ημερών, κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί “μή συνεργάσιμος”,  με συνέπεια να μην μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

Ερωτάται,  λοιπόν, εύλογα :

Ποιούς, τελικά, εξυπηρετούν οι τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3869/2010  ;  Τους  υπερχρεωμένους  δανειολήπτες  ή  τις  πιστώτριες  τράπεζες  ;

Η  απάντηση  ανήκει  αποκλειστικά  στους  αναγνώστες.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Ένα από τα κομβικά και κρίσιμα ζητήματα στα οποία κρίνεται και θα κριθεί η κυβέρνηση αποτελεί η στάση της και τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης με...
Περισσότερα...
Έχει δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4336/2015, γνωστός ως 3ο μνημόνιο. Μια σημαντική αλλαγή του Ν.4336/2015 είναι ότι προβλέπεται...
Περισσότερα...
Ο Νόμος 4346/2015 ορίζει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας για όσες αιτήσεις κατατεθούν μέχρι και το 2018 που σημαίνει ότι όσοι...
Περισσότερα...
Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της (ΦΕΚ Β' 2376/2.8.2016) τροποποιεί και συμπληρώνει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη...
Περισσότερα...
Top