webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Tα όπλα απέναντι στην αμείλικτη πραγματικότητα των πλειστηριασμών

10 Οκτ 2016
 kokkinodaneio.gr  Κόκκινα δάνεια
Σήμερα τα νομικά όπλα του δανειολήπτη για την διάσωση της πρώτης κατοικίας του, εκτός από την προστασία σε συνταγματικό επίπεδο είναι η ένταξη του στον Νόμο Κατσέλη.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια αμείλικτη πραγματικότητα, σε μία Ελλάδα που φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε έναν απέραντο τόπο πλειστηριασμών  και διακυβεύεται ν’ αλλάξουν χέρια περιουσίες και κόποι δεκαετιών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται καμία οριζόντια και γενική προστασία από τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, που διήρκεσε από το έτος 2008 έως και το έτος 2014 και δεν ανανεώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο αλλά, υπήρξε ένα άτυπο μορατόριουμ μεταξύ κυβέρνησης και συστημικών τραπεζών για μη εκτέλεση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας.

Παραβίαση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών

Το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το Σύνταγμα αντιμετωπίζει το έννομο αγαθό της κατοικίας με διττή έννοια βάση των διατάξεων 9 και 21. Αφενός αντιμετωπίζει την κατοικία, ως άσυλο θεσπίζοντας το απαραβίαστο αυτού και αφετέρου, ως αντικείμενο ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Είναι πρόδηλο, ότι η διενέργεια πλειστηριασμού που αφορά την πρώτη κατοικία του οφειλέτη, του αποστερεί την δυνατότητα για αξιοπρεπή διαβίωση και βάλλει κατά της ιδιωτικής και οικογενειακής  ζωής του, παραβιάζοντας θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

Σαφώς, αυτός ήταν και ο λόγος που ο νομοθέτης αφενός με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις προστάτευσε οριζοντίως και αποτελεσματικώς την πρώτη κατοικία αλλά και θέσπισε τον νόμο 3869/2010 βάση του οποίου προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία του οφειλέτη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων .

Τα νομικά όπλα του δανειολήπτη

Σήμερα τα νομικά όπλα του δανειολήπτη για την διάσωση της πρώτης κατοικίας του, εκτός από την προστασία σε συνταγματικό επίπεδο είναι η ένταξη του στον Νόμο Κατσέλη. Σε περίπτωση που δεν πληροί τα κριτήρια του προαναφερόμενου νόμου δύναται να κάνει χρήση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, προκειμένου να ρυθμίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Η ρύθμιση να μην οδηγεί σε νέα υπερχρέωση

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο δανειολήπτης ότι τα πιστωτικά ιδρύματα για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής, ώστε η ρύθμιση να μη χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη υπερχρέωση του δανειολήπτη.

Για το λόγο αυτό ως «κατάλληλη λύση», για τους σκοπούς του κώδικα, θεωρείται εκείνη

  •  που λαμβάνει υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, ήτοι εισοδήματα, ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία - λοιπές οφειλές και
  • εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη του ελαχίστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης», εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
  • Εφοσον δεν ευωδοθεί με κοινή συμφωνία η ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων, ο δανειολήπτης δύναται ν΄ απευθυνθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή προκειμένου να εξευρεθεί εξωδικαστική λύση.
  • Επίσης, μπορεί ν΄ απευθυνθεί στον Διαμεσολαβητή Τραπεζικών Υπηρεσιών, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, ή να απευθυνθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για την ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Ο δανειολήπτης πρέπει τέλος να γνωρίζει ότι, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πλειστηριασμού πρέπει να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να τον υποχρεώνει να καταβάλει το οιοδήποτε ποσό.

Η άμυνα που του παρέχει ο νομοθέτης σε μία τέτοια περίπτωση είναι η άσκηση ανακοπής σε 15 εργάσιμες ημέρες και συγχρόνως η άσκηση αίτησης αναστολής, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι και παραδεκτοί λόγοι για την άσκηση αυτών των ένδικων μέσων, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο δανειολήπτης θα βρεθεί σε δεινή θέση, διότι θα απωλέσει άσκοπα χρήματα και χρόνο που θα επιβαρύνει την οφειλή του.

Login to post comments
Top