webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Ο ρόλος και η σημασία του συντονιστή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

03 Απρ 2017
 Κόκκινα δάνεια
Από μόνες τους οι λέξεις που επιλέχθηκαν για να περιγράψουν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής του συντονιστή, παραπέμπουν σε πάλαι ποτέ γραφειοκρατικά συστήματα, όταν «αι δημόσιέ αρχαι» προσπαθούσαν να περιγράψουν με σοβαροφάνεια μια πολύ απλή διαδικασία.
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Αν το ρητό η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται είναι περίπου αλήθεια, τότε έχουμε και την εικόνα για την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει για τον συντονιστή το εν θέματι σχέδιο νόμου.

Η απουσία της έννοιας του συντονιστή από την 2η παράγραφο του άρθρου 1, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά σε έννοιες και ρόλους σημαντικούς για τις ανάγκες του νόμου (πχ τι εννοούμε με τον όρο «μικρές επιχειρήσεις» , «συνοφειλέτης» κλπ) επαληθεύει την εισαγωγική μας πρόταση.

Έτσι και ενώ ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη διαβάσει 5 άρθρα και 3828 λέξεις , έρχεται αντιμέτωπος με μία έννοια για την οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κείμενο που μέχρι εκείνη την στιγμή έχει διαβάσει και η οποία θεωρητικά έχει και σημαντικό ρόλο.

Ας δούμε όμως γραμμή γραμμή το περι ου ο λόγος άρθρο!

1η παράγραφος

«Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α' 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.»

Από μόνες τους οι λέξεις που επιλέχθηκαν για να περιγράψουν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής του συντονιστή, παραπέμπουν σε πάλαι ποτέ γραφειοκρατικά συστήματα, όταν «αι δημόσιέ αρχαι» προσπαθούσαν να περιγράψουν με σοβαροφάνεια μια πολύ απλή διαδικασία.

Tα ερωτήματα που προκύπτουν

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την πρώτη κιόλας περίοδο είναι τα εξής :

 • Γιατί να διορίζει η ΕΓΔΙΧ τον συντονιστή και όχι οι δύο υπο διαπραγμάτευση πλευρές;
 • Γιατί να υπάρχει απευθείας ανάθεση και ποια τα κριτήρια αυτής;
 • Γιατί να υπάρχει ξεχωριστό μητρώο από αυτό που ήδη υπάρχει για τους Διαμεσολαβητές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να εφευρίσκουμε ξανά τον τροχό;
 • Τι σημαίνει εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και γιατί να μην υπάρχει μια απλή δήλωση ενδιαφέροντος των ήδη πιστοποιημένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαμεσολαβητών;Δηλαδή θα πρέπει όσοι διαμεσολαβητές επιθυμούν να εμπλακούν στην διαδικασία να αναμένουν στην αφετηρία να ακούσουν το όπλο του αφέτη και να συνωστίζονται στην οποιαδήποτε ουρά (είτε φυσική είτε, ηλεκτρονική ) προκειμένου να προλάβουν προνομιακές θέσεις, ως άλλοι συνταξιούχοι την ημέρα πληρωμής των συντάξεων έξω από την Εθνική Τράπεζα;
 • Γιατί σε μια εποχή απελευθέρωσης επαγγελμάτων και ανάγκης για κατάργηση στεγανών, υπάρχει η ανάγκη περιορισμού των συντονιστών στην έδρα του οφειλέτη;
 • Πόσο ανταποκρίνεται η εν λόγω επιλογή στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς;

2η παράγραφος

«Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της προηγούμενης παραγράφου με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή τη διοικητική περιφέρεια, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Η εξωδικαστική διαπραγμάτευση είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει αναγκαστικά να παίξουν όλοι; Δεν είναι μια σοβαρή υπόθεση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση τις ικανότητες και τα αποτελέσματα του κάθε συντονιστή; Γιατί να μην μπορεί μια επιχείρηση να διαλέξει τον ικανότερο ή αποτελεσματικότερο συντονιστή, αυτόν με τον οποίο αισθάνεται ασφάλεια;

3η παράγραφος

«Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του και εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να αποποιηθεί εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που δύνανται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:

(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,

(β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που ο συντονιστής αποποιηθεί τον διορισμό του κατά τα παραπάνω ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.»

Η επαγγελματική ή προσωπική σχέση με τον πιστωτή πως εννοείται; Αν για παράδειγμα ο συντονιστής έχει συνεργασία και με τις 4 συστημικές τράπεζες – πιστωτές (έχει pos με την μία, στεγαστικό δάνειο με την άλλη, αλληλόχρεο λογαριασμό στην Τρίτη, εταιρική πιστωτική κάρτα στην τέταρτη κλπ) θεωρείται ότι σχετίζεται επαγγελματικά; Δεν είναι πελάτης της; Δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης;

Ιδιαίτερα στις περιφέρειες και τις «κλειστές- μικρές» κοινωνίες όπου τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων όσο και των συντονιστών είναι αναλογικά μικρός και όλοι ξέρουν όλους, δεν υπάρχει σχέση και επηρεασμός του συντονιστή, ειδικά αν η επιχείρηση αποτελεί και μονοπώλιο;

4η Παράγραφος

«Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στη Διαύγεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών. Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α' 211) μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή του ν. 3898/2010.»

Αν και σχετικά με την διαδικασία που περιγράφεται εδώ διατυπώσαμε τα σχόλια μας στην πρώτη παράγραφο, εντούτοις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση, με βάση την οποία ο «υποψήφιος συντονιστής» θα πρέπει να βεβαιώνει την ιδιότητα του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Δεν αρκεί η σχετική λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Είναι δύσκολο να υπάρξει επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ τα ΕΓΔΙΧ και του Υπουργείου; Θα υπήρχε ανάγκη ύπαρξης της δήλωσης αν από την αρχή η λίστα αναφοράς ήταν αυτή των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

5η Παράγραφος

«Στο μητρώο συντονιστών εγγράφονται:

α) Εκατόν είκοσι (120) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Αττικής.

 β) Πενήντα (50) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 γ) Είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 δ) Είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 ε) Είκοσι (20)διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης.

 στ) Είκοσι (20)διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 ζ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 η) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 θ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 ι) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 ια Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 ιβ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 ιγ) Δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων. Μεταξύ των μη κληρωθέντων διενεργείται νέα κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια Περιφέρεια.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την Περιφέρεια αυτή με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Εάν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης κατά τα παραπάνω οριζόμενα.¨»

Μελέτες και γεωγραφική κατανομή

Διαβάζοντας την κατανομή των συντονιστών ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος και δεν είναι άλλος από αυτόν της κατανομής των βουλευτικών εδρών, γεγονός που μαρτυρά και την γενικότερη αντίληψη που επικρατεί. Εύλογα λοιπόν προκύπτουν τα ερωτήματα:

 • Έχει γίνει συστηματική μελέτη της γεωγραφικής διασποράς των υποψήφιων προς ένταξη στον νόμο επιχειρήσεων και σε περίπτωση θετικής απάντησης, είναι αυτή ανάλογη του αριθμού των συντονιστών;
 • Εφόσον επικρατεί η λογική της γεωγραφικής κατανομής των συντονιστών, μήπως στις περιφέρειες των νήσων θα ήταν «δικαιότερο» να γίνει και ισοκατανομή τους ανά νησί. Για παράδειγμα να μην είναι όλοι οι συντονιστές από Κέρκυρα αλλά να είναι χωρισμένοι αναλογικά με τον πληθυσμό τους, ώστε να εκπροσωπούνται όλα;
 • Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το μέλλον μιας επιχείρησης και την συνέχιση εισροής μετρητών στα ταμεία των τραπεζών είναι θεμιτή και κατάλληλη η επιλογή με κλήρωση και διαδικασίες ΟΠΑΠ;

6η παράγραφος

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη συμπλήρωσης του αριθμού των συντονιστών σ ε συγκεκριμένη Περιφέρεια, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 1§τγητρΙδιωτικού Χρέους με απόφασή του μπορεί να εγγράψει στο μητρώο συντονιστών νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια. Εάν ο αριθμός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης Περιφέρειας, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δημοσιεύει κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και δικηγόρων ακολουθώντας κατά τα λοιπά την διαδικασία των παραγράφων 4 και 5.»

Θεωρούμε ότι μετά τα προηγούμενα σχόλια, ο σχολιασμός της συγκεκριμένης παράγραφού αποτελεί πλεονασμό, οπότε και την αφήνουμε στην κρίση και κριτική ικανότητα του αναγνώστη. Το άρωμα «εκλογικών αρχαιρεσιών» είναι κάτι παραπάνω από έντονο

7η παράγραφος

« Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.»

Τα προβλεπόμενα στην συγκεκριμένη παράγραφο έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο περι διαμεσολάβησης και των σχετικών με την πιστοποίηση διαμεσολαβητών.

Θα πρέπει ο συντάκτης του συγκεκριμένου κείμενου να λάβει υπόψη του ότι οι διαμεσολαβητές υπόκεινται σε συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και ελέγχονται από το υπουργείο δικαιοσύνης εδώ και τουλάχιστον έξι έτη. Επομένως ο Ειδικός Γραμματέας θα καταρτίσει ξεχωριστό κώδικα; Και αν ναι τι θα γίνεται σε περίπτωση που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχύοντα για την διαμεσολάβηση; Διότι αν δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό , προς τι η ανάγκη ύπαρξης του;

Άλλο ένα ράπισμα στη διαμεσολάβηση

Με αυτά και με αυτά αποτελεί προσωπική πεποίθηση ότι με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, δίνεται ένα ακόμη ράπισμα στον εν την γενέσει του ήδη παροπλισμένο θεσμό της διαμεσολάβησης, καθιστώντας τους διαμεσολαβητές (στην πλειοψηφία τους δικηγόρους) ως ανούσιους υπαλλήλους – διεκπεραιωτές με προϊστάμενο κάποιον διορισμένο γραμματέα και καταργείται η ίδια η φιλοσοφία του θεσμού της διαμεσολάβησης εφόσον οι δύο πλευρές δεν μπορούν αν επιλέξουν ελεύθερα τον συντονιστή – διαμεσολαβητή τους, βάζοντας παράλληλα σε ανούσια έξοδα και διαδικασίες τον μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης για την δημιουργία αξιόπιστής πληροφορίας που ήδη υπάρχει.

Τώρα αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την μη υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου κατά την «εξωδικαστική διαδικασία», έχουμε ένα ολοκληρωμένο και πλήρες χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου και μια νέα fabrica να ακονίζει τα τσαουλιά της.

 

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Τις τελευταίες εβδομάδες τη νομική και οικονομική επικαιρότητα απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου του...
Περισσότερα...
Υπό την πίεση, των σεναρίων ανακεφαλαιοποίησης από το ΔΝΤ, στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, με τον Γιάννη...
Περισσότερα...
Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του...
Περισσότερα...
Επιφυλάξεις, ενστάσεις και σαφείς αντιρρήσεις εκφράζονται από επαγγελματικούς φορείς για το ζήτημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού των μη...
Περισσότερα...
Top