webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Η πιο σημαντική και άλλες 51 δικαστικές αποφάσεις για το ελβετικό φράγκο

20 Μαρ 2017
 Κόκκινα δάνεια
Αν δεν θέλουμε να κρύψουμε το πρόβλημα των δανείων σε Ελβετικό Φράγκο «κάτω από το χαλί», οφείλουμε να πούμε ότι εάν τα δάνεια αυτά «κοκκινίσουν» μοιραία θα απαιτηθεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Με τον νόμο 4438/2016 ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 .

Στο άρθρο 22 του εν λόγω νομοθετήματος προβλέπεται ότι, σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης σε ξένο νόμισμα, ο πιστωτικός φορέας:

 • α) είτε συμπεριλαμβάνει στη σύμβαση πίστωσης όρο, σύμφωνα με τον οποίο, ο καταναλωτής δικαιούται να μετατρέψει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του, τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα, τουλάχιστον όταν η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υπερβαίνει το 20% σε σχέση με αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης
 • β) είτε διασφαλίζει ότι η σύμβαση πίστωσης συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής με χρηματοπιστωτικό μέσο αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται, εκτός των άλλων και

 1. ότι, όταν ένας καταναλωτής έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης σε ξένο νόμισμα και το ύψος του οφειλόμενου συνολικού ποσού ή των οφειλόμενων δόσεων που πρέπει να καταβάλει παρουσιάζει διακύμανση μεγαλύτερη από 20% σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν ίσχυε η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος της σύμβασης και του εναλλακτικού νομίσματος που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας ειδοποιεί αμέσως τον καταναλωτή, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο. Η ειδοποίηση αυτή επέχει θέση ενημέρωσης του καταναλωτή προκειμένου αυτός να ενεργοποιήσει το συμβατικό όρο της παραγράφου
 2. Όταν στη σύμβαση πίστωσης δεν υπάρχει όρος που να περιορίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο, στον οποίον εκτίθεται ο καταναλωτής σε διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μικρότερης του 20%, το ESIS περιλαμβάνει ενδεικτικό παράδειγμα που αφορά τον αντίκτυπο της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ποσοστό 20%.

Η ισχύς του εν λόγω νόμου δεν έχει αναδρομική εφαρμογή και αφορά μόνο τις συμβάσεις που θα συνάπτονται από 21-3-2016

Ανεύθυνες πρακτικές λήψης και χορήγησης

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι στην εν λόγω οδηγία, επιβεβαιώθηκε μια σειρά προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις αγορές ενυπόθηκης πίστης εντός της Ένωσης τα οποία οφείλονται στις ανεύθυνες πρακτικές χορήγησης και λήψης δανείων και στα περιθώρια ανεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους συμμετεχόντων στην αγορά,

 • συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών πιστώσεων και των μη πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι πρόσφεραν δάνεια σε συνάλλαγμα χωρίς επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών που δεν είχαν επίγνωση του συναλλαγματικού κινδύνου που διέτρεχαν.

Σαφέστατα τα προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχονται σε 250 δις, εκ των οποίων 10 δις χορηγήθηκαν σε ‘Ελληνες δανειολήπτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε προϊόντα στεγαστικής πίστης

Η τελική λύση από τον Άρειο Πάγο

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ανέρχονται σε 10 δις και προς το παρόν εξυπηρετούνται στη συντριπτική πλειοψηφία τους

Παρά τις σαφείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Πολιτείας για σχετική νομοθέτηση, αυτές δεν έλαβαν σάρκα και οστά, με αποτέλεσμα να καλείται η Δικαιοσύνη να προστατεύσει τους εκατοντάδες δανειολήπτες που το ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣ ΖΗΤΟΥΝ είναι να αποπληρώσουν το χρηματικό ποσό που πραγματικά έλαβαν ΩΣ ΔΑΝΕΙΟ και όχι χρηματικά ποσά που υποτιθέμενα χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο, γεγονός που πλέον κατατίθεται από τραπεζικά στελέχη ΕΝΟΡΚΩΣ στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

Η νομολογία μέχρι σήμερα συντίθεται από αντικρουόμενες αποφάσεις και σαφέστατα τελική λύση θα δοθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό της Χώρας, τον Άρειο Πάγο.

Είναι όμως αξιοσημείωτη η ήδη εκδοθείσα απόφαση επί της συλλογική αγωγής των καταναλωτικών οργανώσεων, ΓΟΚΕ, ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΝΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , όπου άσκησε παρέμβαση ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ με τα χιλιάδες μέλη, η υπ΄ αριθμόν 334/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που ΔΙΚΑΙΩΣΕ τις καταναλωτικές οργανώσεις, μετά από μία ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, τριών συνεδριάσεων, όπου αποκαλύφθηκε κάθε πτυχή του σύνθετου αυτού προβλήματος που επηρεάζει δυσμενώς την ζωή 70.000 Ελλήνων δανειοληπτών.

Οι παραδοχές της εν λόγω απόφασης που αποτέλεσαν παραδοχές πλείστων δικαστικών αποφάσεων πανελλαδικά, πριν και μετά από την έκδοση της, κάνουν λόγο για ελλειπέστατη ενημέρωση των δανειοληπτών και για παραβίαση εκ μέρους της δανείστριας τράπεζας του αναγκαίου πλαισίου ενημέρωσης, που τίθεται με την ΠΔΤΕ 2501/2002, που αποτελεί ουσιαστικό νόμο και η οποία προβλέπει πριν από τη σύναψη της σύμβασης να παρέχεται σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης, και ειδικότερα ενημέρωση σχετικά με ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ και ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή και των επιτοκίων.

Δεύτερο στάδιο τον Σεπτέμβριο του 2017

Η εν λόγω σπουδαιότατη απόφαση, το διατακτικό της οποίας επανέφερε πρακτικά την ισοτιμία αποπληρωμής των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, τόσο για τις μελλοντικές καταβολές , όσο και για τις παρελθοντικές καταβολές, θα κριθεί σε δεύτερο στάδιο από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2017.

Εν αναμονή λοιπόν της τελικής κρίσης της Ελληνικής Δικαιοσύνης , το μόνο που αξίζει επισήμανσης είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων σε ελβετικό φράγκο είναι εξυπηρετούμενα , όμως η αποπληρωμή τους γίνεται με ρυθμίσεις επίσης στην συντριπτική τους πλειοψηφία, γεγονός αυτονόητο, μέσα σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, διότι η μηνιαία δόση εκτινάχθηκε αυξανόμενη μέχρι και 57%.

Κούρεμα καταθέσεων;

Αν λοιπόν δεν θέλουμε να κρύψουμε το πρόβλημα «κάτω από το χαλί» και να στρουθοκαμηλίσουμε , εάν τα δάνεια αυτά «κοκκινίσουν» μοιραία θα απαιτηθεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που τα χορήγησαν, την οποία ομολογούν και δικά τους στελέχη. Σήμερα όμως μία ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση, απαιτεί νομοθετικά και κούρεμα καταθέσεων.

Έτσι κινδυνεύουμε να βρεθούμε στο εξής παράλογο: να μην δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να αποπληρώσουν τα δάνεια τους και αυτά να τα πληρώσουν οι καταθέτες. Ας αναλογιστούμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψιν, ότι και οι δύο κατηγορίες ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ τις τράπεζες .

Video
Νούκα Αριάδνη: Τα πάντα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
 • 20 Μαρ 2017
 • Web TV
 • 911 Views

Η έγκριτη νομικός Νούκα Αριάδνη αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις επίδικες υποθέσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Κατά τα έτη 2006 – 2009 έλαβε χώρα αθρόα προώθηση των δανείων σε Ελβετικό φράγκο. Η χρονική περίοδος διακρινόταν για την υψηλή συναλλαγματική...
Περισσότερα...
Διπλό μήνυμα σε κυβέρνηση και τράπεζες να επισπεύσουν τη διαδικασία μείωσης των κόκκινων δανείων έστειλε η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού...
Περισσότερα...
Οι τράπεζες αγνοούν την τύχη του 20% των δανειοληπτών οι οφειλές των οποίων έχουν «κοκκινίσει»! Το στοιχείο αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος...
Περισσότερα...
Τα «κόκκινα» δάνεια που είχε χορηγήσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) υπάγονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του «νόμου Κατσέλη» για τα...
Περισσότερα...
Top