webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Μια σύγκριση ανάμεσα σε δύο must έννοιες: Διαπραγμάτευση vs Διαμεσολάβησης

21 Δεκ 2016
 Κόκκινα δάνεια
Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης η οποία επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη , παρουσία των δικηγόρων τους να ανταλλάξου απόψεις, προτάσεις και αντιπροτάσεις και στη συνέχεια να καταλήξουν με την θέληση τους σε μια συμφωνία σχετικά με την διαφορά τους.
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Οι έννοιες της Διαμεσολάβησης και της Διαπραγμάτευσης διεκδικούν όλο και συχνότερη θέση στο καθημερινό μας λεξιλόγιο , όχι άδικα μεν, παραξηγημένα δε. Ο όρος Διαπραγμάτευση χρησιμοποείται πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της πρόκρισης του από τον πολιτικό και τεχνοκρατικό κόσμο ως εργαλείου προκειμένου να βρεθεί λύση για την οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας , γεγονός που έχει οδηγήσει στην κακοποίηση του, διότι έχει ταυτιστεί με αναποτελεσματικότητα η οποία έχει προκύψει από λάθος χειρισμούς.

Η Διαμεσολάβηση έχει κάνει αισθητή την παρουσία της τα τελευταία πέντε έτη όταν και καθιερώθηκε με νόμο ως εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, διαφορών όπου οι δύο “αντιμαχόμενες” πλευρές έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς και αποτελεί το νέο gadget του νομικού κόσμου αρχικά, με αυτόν του επιχειρηματικού να έπεται.

Όπως και να έχει και οι δύο όροι θα μας απασχολήσουν πολύ τα επόμενα χρόνια διότι αποτελούν κεντρικό σημείο στην ρύθμιση των κόκκινων και όχι μόνο δανείων αλλά και για έναν άλλο ουσιαστικότερο, αυτόν της επιτάχυνσης επίλυσης διαφορών με λύσεις που προκρίνουν και αποδέχονται από κοινού οι δύο πλευρές και όχι κάποιος τρίτος.

Τι είναι όμως Διαμεσολάβηση και τι Διαπραγμάτευση;

Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης η οποία επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη , παρουσία των δικηγόρων τους να ανταλλάξου απόψεις, προτάσεις και αντιπροτάσεις και στη συνέχεια να καταλήξουν με την θέληση τους σε μια συμφωνία σχετικά με την διαφορά τους με την βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου και ειδικά εκπαιδευμένου στην διαδικασία της διαμεσολάβησης προσώπου, τον διαμεσολαβητή.

Αν ο οφειλέτης ζητήσει ρύθμιση δανείου διαπραγματεύεται, κατόπιν ίσως προκύψει ανάγκη διαμεσολάβησης με τις τράπεζες

Η διαπραγμάτευση είναι η συζήτηση μεταξύ δύο μερών με στόχο την επικράτηση του ενός ή έναντι του άλλου ή την πρόκριση μιας συμβιβαστικής λύσης.

Από και μόνο την παράθεση των ορισμών κατανοούμε ότι η διαπραγμάτευση είναι ευρύτερη έννοια από αυτή της διαμεσολάβησης η οποία μπορούμε να πούμε είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ δύο πλευρών με συγκεκριμένο πλαίσιο και κανόνες την διενέργεια της οποίας υποβοηθά ένας τρίτος ουδέτερος.

Τέχνη και επιστήμη

Την πραγματική διάσταση της διαπραγμάτευσης δίνει ο ορισμός του Raifa, σύμφωνα με τον οποίο η διαπραγμάτευση είναι τέχνη και επιστήμη.

Επιστήμη διότι η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από συστηματική ανάλυση και προσέγγιση και τεχνη διότι η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει προσωπικές δεξιότητες όπως την ικανότητα να πείσεις και να πείθεσαι, την ικανότητα εφαρμογής διαφορετικών και ανάλογα με την περίπτωση, διαπραγματευτικών τακτικών και την σοφία και γνώση που, πότε και πως χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω.

Οι βασικές διαφορές

Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι η διαμεσολάβηση είναι υποσύνολο της διαπραγμάτευσης , ας δούμε μερικά από τα σημεια διαφοράς τους :

 • Η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα παντού και πάντα, ανάμεσα στον οποιονδήποτε ανεξαρτήτου ιδιότητας και αναξαρτήτου θέματος. Έτσι καθημερινά γονείς με παιδιά, σύζυγοι, σύντροφοι, συνεργάτες, πολίτες με δημόσιες υπηρεσίες, επαγγελματίες, έμποροι και πελάτες, συζητούν προσπαθώντας να πείσουν και να πεισθούν, να κερδίσουν και να μην χάσουν.
 • Αντίθετα, από την διαμεσολάβηση λείπει το στοιχείο της αμεσότητας, διότι προκειμένου να συμβεί, πρέπει οι δύο που έχουν την διαφορά – διαφωνία, να συμφωνήσουν ότι θα εμπλέξουν στην διαδικασία επίλυσης έναν τρίτο, να συμφωνήσουν το μέρος που θα γίνει η διαμεσολάβηση και να αποδεχτούν τους κανόνες που ο τρίτος διαμεσολαβητής θα θέσει.
 • Στην διαπραγμάτευση δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δομημένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και οι δύο πλευρές είναι ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τις τακτικές που εκτιμούν ότι θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη του αποτελέσματος τους .
 • Στην διαμεσολάβηση υπάρχει δομημένη διαδικασία την οποία συντονίζει ο διαμεσολαβητής ο οποίος και «κρατά» τον χώρο προκειμένου να μπορέσουν οι δύο πλευρές να ακουστούν , να επικοινωνήσουν και να οδηγηθούν στην επίλυση της διαφοράς τους.
 • Στην διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά μπορεί να προσέλθει είτε μόνη της είτε συνοδευόμενη από έναν ή περισσότερους σύμβουλους (πχ οικονομολόγο, δικηγόρο, κάποιον ειδικό με το θέμα επιστήμονα ή επαγγελματία).
 • Στην διαμεσολάβηση, και όπως αυτή έχει εισαχθεί στο νομικό μας σύστημα , η παρουσία των δικηγόρων είναι υποχρεωτική.
 • Στην διαπραγμάτευση η επίτευξη της συμφωνίας δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται και από έγγραφο τύπο ή αν τα μέρη αποφασίσουν να την αποτυποώσουν σε έγγραφο, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα ως προς τον τύπο που θα ακολουθηθεί (πχ μπορεί να είναι ένα mail, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, μια απλή επιστολή κλπ).
 • Στην διαμεσολάβηση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα συντάσσεται πρακτικό διαμεσολάβησης (είτε επιτυχίας , είτε αποτυχίας) και σε περίπτωση συμφωνίας, υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης στο πρωτοδικείο ώστε να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό.
 • Την διαπραγμάτευση δεν την προβλέπει κάποιος νόμος αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας των συναλλαγών και της ανθρώπινης φύσης.

Αντίθετα η διαμεσολάβηση (και δεν αναφερόμαστε στην άτυπη διαμεσολάβηση ή τους σασμούς) έχει εισαχθεί με νόμο ο οποίος περιγράφει αναλυτικά , βήμα προς βήμα το σύνολο της διαδικασίας και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μιας υπόθεσης στην διαμεσολάβηση.

 • Η διαπραγμάτευση δεν εκκινεί πάντα λόγω ύπαρξης κάποιας αντιδικίας ή διαφωνίας ή διαφοράς η οποία σε περιπτωση που κλιμακωθεί μπορεί να καταλήξει στα δικαστήρια. Η διαπραγμάτευση αφορά το κλείσιμο και την διαχείριση κάθε είδους συμφωνιών.

Αντίθετα με την διαδικασία της διαμεσολάβησης επιχειρείται η επιλυση μιας διαφοράς – συγκρουσης η οποία είτε έχει κλιμακωθεί και έχει φτάσει ένα βήμα πριν την δικαστική επίλυση, είτε οι πλευρές κατανοούν ότι ο χειρότερος συμβιβασμός θα είναι προτιμότερος από μια δικαστική απόφαση. Και επειδή η διαπραγμάτευση δεν αφορά μόνο την επίλυση συγκρούσεων, η διαχείριση συναισθημάτων και προσωπικών θεμάτων αρχικά έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

 • Αντίθετα στην διαμεσολάβηση όπου η σύγκρουση έχει ήδη συμβεί , η διαχείριση των συναισθημάτων και των προσωπικών θεμάτων, είναι σε πρώτη προβολή.

Υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση

Κλείνοντας χρήσιμο είναι να σημειώσουμε ότι τα δύο αυτά εργαλεία θα έχουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα όλων όσων έχουν συνδιαλλαγές με τράπεζες με αφορμή προϊόντα (κάθε είδους δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ) που έχουν προμηθευτεί, εφόσον και ο ίδιος ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας τα προβλέπει και παραπέμπει σε αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης από την στιγμή που θα αιτηθεί την ρύθμιση του δανείου του έχει μπει ήδη σε περιβάλλον διαπραγμάτευσης με την τράπεζα, η αποτυχία της οποίας μπορεί να τον οδηγήσει στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, δηλαδή σε επιβοηθούμενη διαπραγμάτευση.

Άλλωστε σύμφωνα με τον Adam Smith: ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που κάνει παζάρια.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Τις τελευταίες εβδομάδες τη νομική και οικονομική επικαιρότητα απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου του...
Περισσότερα...
Εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί από την Βουλή σχετικός νόμος, ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση του ξεχασμένου «Νόμου Δένδια», για τη ρύθμιση των...
Περισσότερα...
Η ρύθμιση -σε απόλυτη προτεραιότητα, με κάθε τρόπο και με τους πιο γρήγορους δυνατούς ρυθμούς – των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, έχει μπει...
Περισσότερα...
Από άποψη διαλόγων και αναλύσεων το θέμα των «κόκκινων» δανείων έχει καλυφθεί πλήρως από κάθε πλευρά. Έχουμε γίνει μάρτυρες ατελείωτου ευχολογίου από...
Περισσότερα...
Top