webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Ευθύνες και επιβαρύνσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

20 Ιουν 2017
 Φορολογία - ΕΝΦΙΑ
Η κυρία υφυπουργός, πριν μας μαλώσει από το κρατικό κανάλι, θα έπρεπε να λάβει υπόψη της ότι για να σταλούν οι φορολογικές δηλώσεις δεν φτάνει μόνο να ανοίξει το σύστημα (διάβαζε Taxisnet), αλλά πρέπει να είναι συνεπείς όλοι οι φορείς που απαιτείται να συνεργαστούν για να σταλούν οι δηλώσεις, τονίζει ο κ.Αλωνιάτης.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Οι φορολογικές δηλώσεις βρίσκονται στο απόγειο τους, με τις γνωστές καθυστερήσεις ευθύνη του υπουργείου, για μια ακόμη φορά. Σύμφωνα με τον νόμο μέχρι 30.6.2017, όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να καταθέσουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016. Την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταθέσουν φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, και τα Νομικά Πρόσωπα, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Μπορεί η υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου να μας κουνάει το δάκτυλο και να μας απειλεί ότι δεν θα δώσει παράταση, αλλά αν ήταν ακόμη στο επάγγελμα της, πριν να γίνει βουλευτής και υφυπουργός, δηλαδή αν δούλευε ακόμη σαν λογίστρια στο γραφείο της, μάλλον θα ζητούσε και εκείνη παράταση.

Η κυρία υφυπουργός, πριν μας μαλώσει από το κρατικό κανάλι, θα έπρεπε να λάβει υπόψη της ότι για να σταλούν οι φορολογικές δηλώσεις δεν φτάνει μόνο να ανοίξει το σύστημα (διάβαζε Taxisnet), αλλά πρέπει να είναι συνεπείς όλοι οι φορείς που απαιτείται να συνεργαστούν για να σταλούν οι δηλώσεις. Έτσι αντί να μαλώνει του λογιστές – φοροτεχνικούς και τους φορολογούμενους για την αργοπορία των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει αν λάβει υπόψη της ότι την καθυστέρηση την προκάλεσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες που άργησαν να στείλουν τα στοιχεία στο taxis. Την καθυστέρηση την προκάλεσε και το ίδιο το υπουργείο που στις 2.6.2017, 28 μέρες πριν τελειώσουν οι δηλώσεις, κατέθεσε τροπολογία για το εισόδημα των αγροτών, παρ’ όλο που είχε ενημερωθεί για τα προβλήματα που υπήρχαν, σχεδόν από την αρχή του χρόνου.

Τελειώνουμε την γκρίνια, για να μπούμε σε ουσιαστικά θέματα, με την επισήμανση ότι ακόμη και σήμερα ασφαλιστικά ταμεία, κύρια επικουρικής ασφάλισης, στέλνουν νέες βεβαιώσεις στο σύστημα , με αποτέλεσμα και φορολογούμενοι που έχουν καταθέσει δήλωση να χρειαστεί να κάνουν τροποποιητική δήλωση , μιας και η νέα βεβαίωση που έχει ανέβει στο taxis, διαφέρει από την αρχική.

Πρόστιμα από την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης, επιφέρει πρόστιμα, όπως αυτά αναφέροντα στο άρθρο 54 του Ν.4174/2013.

Ποιο συγκεκριμένα:

Εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή ή δήλωσης παρακράτησης φόρου.

α) Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή, καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, επιβάλλεται, κατά περίπτωση :

αα) Πρόστιμο ύψους 100,00 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων. (Φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή χωρίς εισόδημα. Γενικά φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει έναρξη)

ββ) Πρόστιμο ύψους 250,00 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, (απλογραφικά βιβλία).

γγ) Πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, (διπλογραφικά βιβλία).

Στο ποσό αυτό επιβάλλεται, κατά την εξόφλησή τους, τέλη χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά ΟΓΑ 20%).

(Σχετική η ΠΟΛ 1125/2015 με Θέμα:» Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων».)

Προσοχή: Η κατάθεση τροποιητικής δήλωσης μέχρι την λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν επιφέρει πρόστιμο.

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής δηλώσεων και δόσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την διοίκηση (ΠΟΛ.1034/2017), οι δόσεις πληρωμής του φόρου εισοδήματος είναι τρεις με καταληκτικές ημερομηνίες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016, δηλαδή της δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2017, οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμών είναι οι:

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

β) Φυσικά πρόσωπα μέλη Νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία.

Τα φυσικά πρόσωπα εταίροι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε δύο δόσεις:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

γ) Εμπρόθεσμες δηλώσεις που κατατίθενται στην Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαρίζονται από την Δ.Ο.Υ.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. (π.χ. δήλωση αποθανόντος ή κατοίκου εξωτερικού) ή οδηγείται σε αυτήν για έλεγχο δικαιολογητικών και εκκαθαρίζεται μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και η ημερομηνία καταβολής των δόσεων καθορίζεται από το χρόνο εκκαθάρισης της δήλωσης σε σχέση με τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των δόσεων βάσει εμπρόθεσμης υποβολής.

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Επιβαρύνσεις για την εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4174/2013:

Υποχρέωση καταβολής τόκων.

α) Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς που βεβαιώθηκε μετά την

1.1.2014 δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Προσοχή : Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 72 (πρώην άρθρου

66) του Ν. 4174/2013, μέχρι την 31.12.2017 ο τόκος υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.

β) Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών.

Οι τόκοι υπολογίζονται από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και των οικείων φορολογιών.

Αφετηρία   υπολογισμού των τόκων σε περίπτωση εκπρόθεσμης   ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους, χρήσεις, υποθέσεις ή φορολογικά έτη από την 1.1.2014 και εξής, ως αφετηρία   υπολογισμού   των τόκων   λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο κατά περίπτωση φόρος.

Επιτόκιο υπολογισμού τόκων.

Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του ορίζει το επιτόκιο υπολογισμού τόκων.

Με   την   απόφαση   του   Υπουργού   Οικονομικών   ΔΠΕΙΣ   1198598   ΕΞ   31.12.2013 «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013», σε ότι αφορά τα επιτόκια υπολογισμού των τόκων, σχετικά με τους τόκους φορολογίας εισοδήματος, καθορίστηκαν τα ακόλουθα :

Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ως το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO)8 που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου, πλέον οκτώ και πενήντα μίας (8,51) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως, (Άρθρο 1 της απόφασης).

Συνεπώς το ύψος του ετήσιου επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σήμερα σε 8,76% ήτοι 0,73% ανά μήνα.

Μη διενέργεια ανατοκισμού

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.

Παράδειγμα

Δηλαδή αν ο φορολογούμενος κατέθεσε δήλωση μέχρι 30.6.2017 (πληρωμή πρώτης δόσεις 31.7.2017) και τον Σεπτέμβριο του 2017 ανακάλυψε ότι δεν έβαλε τα τεκμαρτά έσοδα από την ιδιόχρηση του ακινήτου του που χρησιμοποιεί για κατάστημα, και καταθέτει τροποποιητική δήλωση, θα έχει τις παρακάτω κυρώσεις.

α) Πρόστιμο 250 (απλογραφικά βιβλία) ή 500 (διπλογραφικά βιβλία) για την κατάθεση της τροποποιητικής δήλωσης.

β) Χαρτόσημο 2,20% επί του προστίμου.

γ) Προσαύξηση στον επιπλέον φόρο που θα βγει από την ημερομηνία της πρώτης δόσης πληρωμής του φόρου (31.7.2017).

Προσοχή στην συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Με την αλλαγή του νόμου από την 1.1.2014 (Ν.4172/2013) έχουμε και αλλαγή στην λογική ενημέρωσης του εντύπου Ε1.

Θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι στο έντυπο αυτό φορολογούνται όλα τα εισοδήματα και πιστώνεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί.

Να το εξηγήσουμε αυτό περαιτέρω.

Παραδείγματος χάριν έχουμε το εισόδημα από τους τόκους τραπεζών. Ως γνωστόν ο φόρος έχει παρακρατηθεί από τις τράπεζες (15%). Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το ποσό των τόκων να αναγραφεί στους κωδικούς 667 και 668 το μικτό ποσό και το ποσό του τόκου που παρακρατήθηκε στους κωδικούς 677 και 678.

Η μη αναγραφή των τόκων καθιστά την δήλωση ανακριβή , με όλες τις συνέπειες που υπάρχουν για υποβολή ανακριβούς δήλωσης, και τις οποίες θα δούμε παρακάτω.

Το ίδιο ισχύει για όλα τα εισοδήματα που έχει λάβει ο φορολογούμενος είτε είναι φορολογούμενα στην δήλωση , κατά την έννοια που δώσαμε παραπάνω, είτε έχουν φορολογηθεί και έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση , είτε είναι αφορολόγητα. (τα ποσά που συμπληρώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.)

Ιδιόχρηση επαγγελματικών χώρων

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4172/2013, εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων θεωρείται:

«Άρθρο 39

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.

β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.

γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.

δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.

Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής».

Προσοχή: Η διάταξη αναφέρει ως τεκμαρτό εισόδημα το 3% της αντικειμενικής αξίας. Όχι μέχρι το 3% ή παραπάνω από το 3%.

Όταν αναφερόμαστε για το 3% της αντικειμενικής αξίας , εννοούμε την αξία που βγαίνει από τα έντυπα που υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας για τα εντός αντικειμενικού συστήματος, τα έντυπα (Κ) για τα εκτός αντικειμενικού συστήματος και τα έντυπα του ΑΑΓΗΣ για τα αγροτεμάχια. Δεν μπορούμε να πάρουμε την αξία που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας και διαφορετικός ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Τα παραπάνω ποσά πρέπει να εγγραφούν στα βιβλία των επιχειρήσεων, αλλά όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, διότι με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναγράφονται άλλα στοιχεία από τα πραγματικά λογιστικά γεγονότα.

Στα ταξίδια μας για την ενημέρωση των συναδέλφων πολλές φορές ακούμε συναδέλφους να λένε ότι δεν θα παρουσιάσουν κάποια ποσά στην δήλωση ,διότι δεν θέλει ο φορολογούμενος.

Θα θέλαμε να απογοητεύσουμε τους συναδέλφους αυτούς , διότι η μη αναγραφή οποιουδήποτε ποσού στα βιβλία των επιχειρήσεων ή στις δηλώσεις των φυσικών προσώπων, καθιστούν την δήλωση ανακριβή και επισύρουν ποινές και για τον φορολογούμενο και για τον λογιστή – φοροτεχνικό.

Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού

Είναι γνωστό ότι οι λογιστές – φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των μη εκπιπτόμενων δαπανών.

Να θυμίσουμε ότι με βάση το άρθρο 17 του 3842/2010:

Άρθρο 17. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

«9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο­μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο­λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.(σ.σ. Αναφέρεται βέβαια στον Ν.2238/1994.

Σήμερα, μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), τα άρθρα αναφοράς είναι : Άρθρο 22. «Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες», Άρθρο 22Α. «Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και Άρθρο 23. «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες»). Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους.».

Πέρα από την ευθύνη για την σωστή φορολογική αναμόρφωση , υπάρχουν και οι ποινές για τις παραβάσεις με βάση τον νόμο 4174/2013, παραβάσεις που δεν αφορούν μόνο εταιρίες αλλά και φυσικά πρόσωπα, αφού αναφέρονται στην απόκρυψη φόρου χωρίς να προσδιορίζει αν αφορά νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής. (επιτηδευματίες , με την παλιά έννοια ή μισθωτούς και συνταξιούχους).

Τα παραπάνω, λοιπόν, σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)

«Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.», αυξάνουν τις ευθύνες των λογιστών για την ορθή συμπλήρωση των βιβλίων και των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων.

Είναι φανερό ότι το σχετικό άρθρο (60) αφορά πρώτα και κύρια τους λογιστές- φοροτεχνικούς, διότι ως γνωστών «για όλα φταίει λογιστής»,

Πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι με βάση το άρθρο 58 του ίδιου νόμου, που αφορά «Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης»

«1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:

α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

2.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.» .

Γίνεται φανερό ότι τόσο ο λογιστής φοροτεχνικός , όσο και οι φορολογούμενοι, επιβάλλεται πλέον να κάνουν σωστή εφαρμογή των νόμων, δηλώνοντας όλα τα έσοδα και έξοδα του φορολογούμενου ή της επιχείρησης και συντάσσοντας ορθά την φορολογική αναμόρφωση, διότι μπορεί να βρεθούν όχι μόνο με ένα τεράστιο πρόστιμο, που για τους λογιστές φοροτεχνικούς θα είναι πολλαπλάσιο από τα χρήματα που εισπράττει από τον πελάτη του , αλλά να μπλέξουν σε δικαστικούς αγώνες.

Δικαστικούς αγώνες που μπορούν να στοιχίσουν και την ίδια την άδεια επαγγέλματος, των συναδέλφων λογιστών φοροτεχνικών.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Στην περίοδο της κρίσης, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η γενικότερη τάση στις χώρες ήταν να αυξηθούν τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν...
Περισσότερα...
Τα πάνω κάτω φέρνει η απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική του Δημοσίου να παρατείνει συνεχώς το δικαίωμά...
Περισσότερα...
Σκληρότερο και από το 2016 προοιωνίζεται το 2017, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί και θα εφαρμοσθούν από αύριο θα δημιουργήσουν σοβαρό πλήγμα στα...
Περισσότερα...
Περιθώριο 3 μηνών για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έχουν 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι και συγκεκριμένα, οι δηλώσεις...
Περισσότερα...
Top