webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η πολιτική της κυβέρνησης και οι επιδιώξεις της Τρόικας

20 Φεβ 2017
 Οικονομία
Στην προ μνημονίων εποχή, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούσαν έναν πολύ ισχυρό παράγοντα καθορισμού μισθολογικών και μη θεμάτων και διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 1876/1990.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες για τις πιέσεις, που ασκεί η τρόικα στην Κυβέρνηση αναφορικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με το Υπουργείο Εργασίας να υπογραμμίζει με έμφαση, ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν κόκκινη γραμμή για την πολιτική της Κυβέρνησης.

Με δεδομένη, συνεπώς, την σημασία των ΣΣΕ για την πορεία της αξιολόγησης, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς, τι έχει συμβεί τα τελευταία 7 χρόνια με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τι είναι αυτό, που φαίνεται να επιδιώκει η τρόικα.

Στην προ μνημονίων εποχή, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελούσαν έναν πολύ ισχυρό παράγοντα καθορισμού μισθολογικών και μη θεμάτων και διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 1876/1990.

Αλλαγές υπέρ των ατομικών συμβάσεων

Η κυβέρνηση επιδιώκει την επάνοδο των ΣΣΕ μέσω Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Στον νόμο αυτό, που μέχρι σήμερα, φαίνεται να λειτούργησε παράγοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΣΕ, επήλθαν πολλές και ποικίλες αλλαγές, που κατά πρώτο και κύριο λόγο αποσκοπούσαν στην επικράτηση των ατομικών συμβάσεων έναντι των ΣΣΕ και στην μείωση του εργασιακού κόστους.

[α] Η πρώτη μεγάλη παρέμβαση, αφορά στις επιχειρησιακές ΣΣΕ, καθώς με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 αυτές πλέον, μπορούν να καταρτισθούν και από ενώσεις προσώπων, που συστήνονται από τα τρία πέμπτα των εργαζομένων στην Επιχείρηση. Εάν ο εργοδότης δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων, που συνάπτουν την ΕΓΣΣΕ, τότε δεσμεύεται μόνο από τους μη μισθολογικούς όρους της ΕΓΣΣΕ ενώ δεν δεσμεύεται από τους μισθολογικούς. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή ΣΣΕ δεν μπορεί να περιέχει μισθολογικούς όρους δυσμενέστερους από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό, όπως αυτός ορίζεται από τον ν. 4093/2012. Σημαντική αλλαγή στο σημείο αυτό έχει επιφέρει η πρόβλεψη, ότι όσο ισχύει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει έναντι τυχόν υπάρχουσας Κλαδικής και έτσι μπορεί να περιέχει δυσμενέστερους όρους έναντι αυτής.

[β] Το άρ. 11 του ν. 1876/1990 παρείχε στον Υπουργό Εργασίας την εξουσία να προβεί σε κήρυξη μίας ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος, εφόσον είχε συναφθεί με την συμμετοχή εργοδοτών, που απασχολούσαν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος. Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε το έτος 2011 και συνεπεία αυτού οι ΣΣΕ είναι υποχρεωτικές μόνο για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, που είναι μέλη των οργανώσεων, που συνεβλήθησαν για την σύναψη της συγκεκριμένης ΣΣΕ.

[γ] Με το προγενέστερο καθεστώς, η ΕΓΣΣΕ καθόριζε τους ελάχιστους όρους εργασίας όλων των εργαζομένων της χώρας. Μετά την ισχύ του ν.4093/2012 η ΕΓΣΣΕ καθορίζει μόνο τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας ενώ μισθοί, βασικά ημερομίσθια, επιδόματα και κάθε είδους προσαύξηση αυτών, ισχύουν μόνο για τους συμβαλλόμενους εργοδότες και εργαζόμενους ενώ δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του ελάχιστου νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Για τους εργοδότες, που δεν είναι μέλη των οργανώσεων, που συνάπτουν τις ΕΓΣΣΕ, εφαρμόζονται τα ελάχιστα κατώτατα νομοθετημένα όρια αποδοχών και ημερομισθίων, ενώ άμεση συνέπεια αυτού ήταν η κατάργηση του επιδόματος γάμου.

[δ]Με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 σε συνδυασμό προς την ΠΥΣ 6/2012 καταργήθηκε η αόριστη διάρκεια των ΣΣΕ και έτσι, πλέον μπορούν να συναφθούν για χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Αναφορικά δε με την μετενέργεια των ΣΣΕ, ο ν. 1876/1990 προέβλεπε, ότι οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ εξακολουθούσαν να ισχύουν για έξη μήνες μετά την καταγγελία ή την λήξη τους ενώ πλέον ο χρόνος αυτός περιορίζεται στους τρείς μήνες. Μετά την πάροδο του τριμήνου, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι όροι, που αφορούν στον βασικό μισθό, τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας.

[ε] Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011, επίσης, καταργήθηκε η αρχή της εύνοιας, η οποία προέβλεπε, ότι σε περίπτωση που σε μια σχέση εργασίας εφαρμόζονταν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τότε επιλεγόταν η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα πλέον οι επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να υπερισχύουν των κλαδικών.

Η συνέπεια των αλλαγών

Άμεση συνέπεια, όλων αυτών των αλλαγών ήταν η συρρίκνωση του ρυθμιστικού πεδίου των ΣΣΕ, η επικράτηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, με όρους, που πολλές φορές θυμίζουν γαλέρα, που οδηγεί τελικώς στην αποδυνάμωση και στην απαξίωση των συλλογικών τρόπων καθορισμού των αποδοχών και των όρων εργασίας.

Η κατάσταση αυτή, που διαμορφώθηκε σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και την μείωση της απασχόλησης, οδήγησε σε απορύθμιση της αγοράς εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή, ο φόβος της ανεργίας αποτρέπει τους εργαζόμενους από την διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Επιδιώκεται η επάνοδος των ΣΣΕ

Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της, επιδιώκει την επάνοδο των ΣΣΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αρχή της εύνοιας, την επεκτασιμότητα και τον ελεύθερο καθορισμό των αποδοχών μέσω Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας, ότι με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, η τρόικα, φαίνεται να πιέζει ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση της απορρύθμισης, επιδιώκοντας την κατάργηση των τριετιών, τον καθορισμό υποκατώτατου μισθού και την διατήρηση της ήδη διαμορφωθείσας κατάστασης.

Η λογική της: Απλή έως απλουστευτική. Εάν απορρυθμιστούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις, εάν το κόστος εργασίας καταστεί εξαιρετικά χαμηλό τότε θα υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας. Πως, ωστόσο, μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία μίας χώρας με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και αβάσταχτη φορολόγηση, μιας χώρας, που βρίσκεται διαρκώς υπό τον κίνδυνο της κατάρρευσης, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών, περί εξόδου από την Ευρωζώνη, αυτό είναι ένα μεγάλο και δυστυχώς μέχρι σήμερα, αναπάντητο ερώτημα. Ακόμα, όμως πιο μεγάλο και αναπάντητο ερώτημα, το οποίο κανένας δεν φαίνεται να θέλει να απαντήσει, είναι πως μπορεί να περιμένει κανείς, ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να επιβιώσει και να καλύψει τις βασικές του ανάγκες με αποδοχές, που ίσα, που αγγίζουν το ποσό των 300 ή 400 ευρώ.

Το…άπιαστο όνειρο

Δεν ξέρω, ως πολίτης αυτής της χώρας, τι θα γίνει με την διαπραγμάτευση, εάν οι κόκκινες γραμμές γίνουν κορδέλες και τις πάρει ο άνεμος για μία ακόμα φορά, εάν η επόμενη ημέρα θα μας βρει να πληρώνουμε με ευρώ ή δραχμές.

Ξέρω μόνο και νομίζω, ότι όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι τα κράτη και οι οικονομίες, υπάρχουν για να υποστηρίζουν την ευημερία των πολιτών τους. Και στην περίπτωση μας, εδώ και επτά χρόνια η ευημερία, έχει γίνει για πολλούς ένα άπιαστο όνειρο.

Video
Infographics
Μ.Μ.Τσίπρα: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Ν. Κατρούγκαλου
  • 27 Ιαν 2017
  • Web TV
  • 776 Views

Η συνεργάτης μας Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα αναλύει για το kokkinodaneio.gr όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Νόμο Κατρούγκαλου και τις αλλαγές που επέρχονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να αποτρέψουν τον ορατό κίνδυνο να βρεθούν εκτός ιατροφαρμακευτικής κάλυψης χιλιάδες ασφαλισμένοι, κυρίως συνταξιούχοι,...
Περισσότερα...
Μεγαλύτερη ευελιξία μισθών και μεγαλύτερη κινητικότητα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, είναι το μοντέλο που  θέλουν να εφαρμόσουν και στην Ελλάδα...
Περισσότερα...
Ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα υπουργός Εργασίας Έφη Ακτσιόγλου –πέραν φυσικά από την ολοκλήρωση της β’...
Περισσότερα...
Οι επιστήμονες για μία ακόμη φορά έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι και μετά την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση (νόμος...
Περισσότερα...
Top