webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

Άδειες λειτουργίας: Στην Ελλάδα όπως πάντα, είσαι ό,τι δηλώσεις...

08 Δεκ 2016
 Οικονομία
Πώς συμβαίνει το υπουργείο να μην λαμβάνει υπόψη το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το βασικό εργαλείο στο οποίο αποτυπώνεται όλη η πορεία μιας εταιρείας, όλο το ιστορικό της, με όλα τα δικαιολογητικά, από την ίδρυση μέχρι τη λύση της;
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Σε δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες φιλοδοξεί να συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προέβη η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα.

Η πρώτη με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» αφορά στο σύστημα αδειοδότησης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων. Καταργείται η εκ των προτέρων απόκτηση «άδειας λειτουργίας» και καθιερώνεται η «διαδικασία γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης» για ορισμένους, σε πρώτη φάση, τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος και τους κλάδους τροφίμων - ποτών και Τουρισμού.

Παράλληλα δημιουργείται ένα νέο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) με το οποίο επιχειρείται, αφ’ ενός μεν να ασκηθεί αποτελεσματικά η εποπτεία και ο έλεγχος στη συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, αφετέρου δε να υποστηρίξει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης καθώς και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων.

Περίεργη στάση του υπουργείου στη γνωστοποίηση της νέας οικονομικής δραστηριότητας

Η δεύτερη, με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις» αφορά κατά κύριο λόγο στη λειτουργία των «Υπηρεσιών μιας Στάσης», ως αρμόδιες υπηρεσίες για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί ήδη από το 2011 και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), που τηρούν από τον ίδιο χρόνο τα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια της χώρας.

Ασυνεννοησία ή σκοπιμότητα; Το υπουργείο δεν έλαβε υπόψη του το ΓΕΜΗ

Και τους δύο νόμους τους επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες - διαφορετικές βέβαια γενικές γραμματείες - του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Είναι, ως εκ τούτου, απορίας άξιον, εφόσον τελικός σκοπός είναι η κατάργηση σειράς άσκοπων εγκρίσεων και εγγράφων που δυσχέραιναν την άσκηση επιχειρηματικής δράσης, πώς συμβαίνει να νομοθετεί το ίδιο υπουργείο και να μην λαμβάνει υπόψη του το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το βασικό σήμερα εργαλείο στο οποίο αποτυπώνεται όλη η πορεία μιας εταιρείας, όλο το ιστορικό της, με όλα τα δικαιολογητικά, από την ίδρυση μέχρι τη λύση της; Ασυνεννοησία ή σκοπιμότητα;

Σήμερα ο επιχειρηματίας, που επιθυμεί να ασκήσει νέα οικονομική δραστηριότητα, καταθέτει όλα τα πρωτογενή στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση έδρας και υποκαταστημάτων, αντικείμενο κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), τις απαραίτητες άδειες, όπου απαιτούνται, και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία της) μέσω της «Υπηρεσίας μιας Στάσης», σε ένα σημείο, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και μέσω αυτού μπορεί να μεταβιβάζονται και να διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα και σε κάθε ενδιαφερόμενο αρμόδιο φορέα.

Μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων είναι δυνατή η ενημέρωση του ΟΠΣ-ΑΔΕ και η ολοκλήρωση της διαδικασίας «γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης».

Έτσι επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον φιλικό προς τον οικονομικά δρώντα επιχειρηματία.

Με τη διαδικασία που επέλεξε το υπουργείο δημιουργείται ακόμη ένα σημείο δήλωσης των ίδιων στοιχείων από τον επιχειρούντα και συνεπώς απώλεια χρόνου και σύγχυση αρμοδιοτήτων

Κατάργηση «άδειας λειτουργίας» με τρόπο που μοχλεύει την παραβατικότητα

  • Εντύπωση, επίσης, προκαλεί η ευκολία με την οποία μετακινείται η νομοθετική παρέμβαση από το ένα άκρο στο άλλο. Από την απαίτηση πλήθους εγγράφων για την έγκριση της έναρξης του επιτηδεύματος, στη δήλωση απλώς της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.
  • Ο επιτηδευματίας θα τηρεί φάκελο με απαιτούμενα δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης, τον οποίο θα επιδεικνύει σε πιθανό έλεγχο, όταν και αν αυτός διενεργηθεί.
  • Γεννάται το ερώτημα, μήπως δημιουργούμε με τον τρόπο αυτό πιθανούς παραβάτες και από το μέρος των ελεγχόμενων και από το μέρος των ελεγκτών;
  • Γιατί δεν ηλεκτρονικοποιείται η διαδικασία για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και η αποφυγή της πρόκλησης αυθαιρεσιών; Γιατί δεν καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας αλληλοσεβασμού και συνεργασίας δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματία;

Η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, εξ αιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των πολυποίκιλων συναρμόδιων και αλληλεπικαλυπτόμενων «αρμόδιων» φορέων.

Κατά καιρούς έχουν εξαγγελθεί μέτρα, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και έχουν ψηφιστεί νόμοι που απλοποιούσαν τις διαδικασίες, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, είτε γιατί δεν εκδόθηκαν οι εφαρμοστικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα, είτε γιατί προσέκρουσαν σε γραφειοκρατικές νοοτροπίες και μικροσυμφέροντα.

Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχει και αυτή η προσπάθεια με τις νέες διαδικασίες που περιγράφονται στο σχέδιο νόμου για τον τρόπο που θα γίνεται η «γνωστοποίηση και η προηγούμενη έγκριση», για την άσκηση νέας οικονομικής δραστηριότητας.

Login to post comments
Σχετικά με το άρθρο
Στην περίοδο της κρίσης, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η γενικότερη τάση στις χώρες ήταν να αυξηθούν τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν...
Περισσότερα...
Θλιβερή και ηχηρή υπενθύμιση της έκτασης της επιχειρηματικής καταστροφής που έχει συντελεστεί και συνεχίζει να συντελείται στη χώρα, η αίτηση...
Περισσότερα...
Ζήτημα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η κατάθεση στη Βουλή των διατάξεων για την ενίσχυση των πληρωμών με πλαστικό χρήμα στην οικονομία. Και το κυριότερο...
Περισσότερα...
Η ραγδαία αποβιομηχάνιση της χώρας έχει οδηγήσει στο κλείσιμο περισσοτέρων από 18 παραγωγικών μονάδων την τελευταία πενταετία 2012-2016 όμως...
Περισσότερα...
Top