webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
 • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
 • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
 • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.
Κρίσιμες και συχνές ερωτήσεις, έγκυρες απαντήσεις για τα κόκκινα δάνεια.
Οι απαντήσεις στις 67 πιο συχνές ερωτήσεις για το Νόμο Κατσέλη
1. Τι επιδιώκει ο νόμος ;

Να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες, που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για διάστημα τριών έως πέντε ετών, με βάση το εισόδημα τους, ένα μέρος των χρεών τους, που καθορίζεται από το Δικαστήριο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους, εξασφαλίζεται και διαφυλάσσεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας, εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση, που θα ορίσει το δικαστήριο ή σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού θα έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές, θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του.

2. Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου;

Όλα τα φυσικά πρόσωπα (άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, μικρέμποροι, κ.λ.π.. λ.χ. οδηγός ταξί, εκμεταλλευτής περιπτέρου, κλπ), με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3. Ποια χρέη αφορά;

Όλα τα χρέη προς ιδιώτες (Τράπεζες, κλπ), καθώς και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο (με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία, που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.  Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. την τελευταία δηλαδή περίπτωση ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

4. Ποιες είναι οι συνέπειες αν ο οφειλέτης δεν είναι ειλικρινής και συνεπής στις δηλώσεις του;

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του και να δηλώνει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης όλες τις περιουσιακές μεταβολές που ενδιαφέρουν τους πιστωτές. Αν δεν το κάνει, από δόλο ή βαριά αμέλεια, θα εκπέσει από τη ρύθμιση οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Μπορεί μάλιστα να ανακληθεί η απαλλαγή, αν αποδειχθεί η αποσιώπηση ή απόκρυψη εισοδημάτων μετά την περίοδο της τετραετίας. Η ψευδής δήλωση συνεπάγεται εξάλλου και ποινικές ευθύνες.

5. Tι δυνατότητες έχουν οι πιστωτές να πληροφορούνται τις περιουσιακές μεταβολές του οφειλέτη ;

Ο οφειλέτης υποχρεούται καταρχήν να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του. Εξάλλου ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με μία προβλεπόμενη συνοπτική διαδικασία, να δίνουν στους πιστωτές κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη.

6. Τι ισχύει για τις οφειλές προς Δ.Ο.Υ. , Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά Ταμεία μετά την τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ποιοι εντάσσονται;
 1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. Κατσέλη και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής.Οι οφειλές αυτές πρέπει όμως υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες και/ή πιστωτικά ιδρύματα. 
 2. Σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. Κατσέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άνω του ενός θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
 3. Καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών.
 4. Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια (αδικοπραξία), σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα. Επίσης αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.
 5. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.
 6. Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Nόμου Κατσέλη.
                         
7. Πόσο καιρό μένουν τα δεδομένα του οφειλέτη για τη ρύθμιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ ;

Η αίτηση ρύθμισης καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ και η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

8. Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;

Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια.

9. Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν;

Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

Α. κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του,

Β. κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και

Γ. σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση, τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.   Με την υποβολή της αίτησης, πρέπει να προσκομιστούν η βεβαίωση για την διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων, που δηλώνει και τα κατωτέρω έγγραφα :            

1. αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

2. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Ε1 των τελευταίων πέντε τουλάχιστον (οικονομικών) ετών,

4. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων πέντε τουλάχιστον (οικονομικών) ετών,

5. πρόσφατο Ε9,

6. τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ,

7. τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,

8. βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων,

9.  (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη,

10. αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,

11. σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος),

12. υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων,

13. φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη,

14. λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Επισήμανση: Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

10. Είναι υποχρεωτική η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού;

Όχι είναι προαιρετική.

11. Συμφέρει τα μέρη ο συμβιβασμός ;

Αν ένας συμβιβασμός συμφέρει τα μέρη (οφειλέτη και δανειστές), ασφαλώς εξαρτάται από το περιεχόμενό του και αυτό θα το κρίνουν τα ίδια, και ιδίως οι οφειλέτες, με βάση τις δυνατότητες που έχουν.

Ενδεικτικά:

Για τους οφειλέτες : Μπορούν να επιτύχουν πιο ευέλικτη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους, να μειώσουν το όποιο κόστος ή την όποια ανασφάλεια για την έκβαση της διαδικασίας, να αποφύγουν μειονεκτήματα και περιορισμούς της δικαστικής ρύθμισης (όπως λ.χ. την μακρόχρονη παραμονή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, τη δημοσιότητα της υπαγωγής σε ρύθμιση, περιορισμούς στην υποβολή νέας αίτησης, καθώς το δικαίωμα ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη δίνεται μία μόνο φορά, την τήρηση αυξημένων υποχρεώσεων, κ.ά).

Για τους πιστωτές : Μπορούν να επιτύχουν την ταχύτερη έναρξη αποπληρωμής του χρέους, να αποκομίσουν ομοίως οφέλη μέσα από την ευέλικτη αποπληρωμή του, να επιτύχουν την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου ποσοστού χρέους από αυτό το οποίο θα επιτύγχαναν στο δικαστήριο, να επιτύχουν εξασφαλίσεις από τρίτα πρόσωπα κ.ά.

12. Που υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;

Η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου, που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Για την εκδίκαση της υπόθεσης εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων.

13. Tι πρέπει να περιέχει η αίτηση και ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν;

Η αίτηση πρέπει να περιέχει α). κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β). κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ). σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.   Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστούν υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα έγγραφα που έχει και αποδεικνύουν τις οφειλές του.

14. Τι συμβαίνει με τους εγγυητές ; Ισχύει και για αυτούς το ίδιο (μόνιμη αποδεδειγμένη ανικανότητα εξόφλησης οφειλών) ;

Ισχύει πράγματι το ίδιο. Οι εγγυητές πρέπει να κάνουν οι ίδιοι αίτηση (χωριστή αίτηση)  και να διαπιστωθεί και γι’ αυτούς μόνιμη αδυναμία. Οι εγγυητές εμπορικών χρεών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση (όπως λ.χ. συμβαίνει με τους μετόχους μίας ΑΕ ή ΕΠΕ) αν δεν είναι οι ίδιοι έμποροι.

15. Έχω οφειλές προς Δ.Ο.Υ. , Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και είχα προβεί σε ρύθμιση εντός του έτους 2015 μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;

Ναι. Ο ανωτέρω Νόμος ορίζει ότι οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί-όχι να έχουν ρυθμιστεί- κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη και κατά συνέπεια η υπαγωγή μπορεί να γίνει κανονικά. Το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι αυτό της δημιουργίας και της βεβαίωσης της ασφαλιστικής ή φορολογικής οφειλής και όχι το χρονικό σημείο ρύθμισής της. 

16. Μπορεί ο οφειλέτης να συντάξει μόνος του την αίτηση ;

Όχι γιατί είναι υποχρεωτική η υπογραφή και η παράσταση Δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου, που είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της.

17. Είμαι εγγυητής σε ένα δάνειο που πήρε κάποιο άλλος και βρίσκομαι σε αδυναμία πληρωμής. Προστατεύομαι ;

Ο Εγγυητής είναι ακριβώς το ίδιο συνυπεύθυνος με τον οφειλέτη.   Αν ο οφειλέτης δεν πληρώνει, η τράπεζα έχει δικαίωμα να ζητήσει το όλο ποσό που ο οφειλέτης δεν πλήρωσε. Χρειάζεται να ενταχθείτε στο Νόμο Κατσέλη ή να γίνει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση της οφειλής, για να προστατευτείτε από τις τράπεζες ακόμα και αν είστε εγγυητής.

18. Είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου ;

Ναι, διότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να υποβάλει, ούτε να παρασταθεί μόνος στο δικαστήριο.

19. Έχω οφειλές μόνο προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;

Όχι. Για να μπορέσει κάποιος δανειολήπτης να υπαγάγει στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου τις ανωτέρω οφειλές θα πρέπει να έχει παράλληλα με αυτές και οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή φυσικά πρόσωπα. 

20. Tι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης ;

Δεν σταματούν αυτομάτως. Ο οφειλέτης όμως μπορεί να τα σταματήσει υποβάλλοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.   Αρκεί για την αποδοχή της να πιθανολογήσει το δικαστήριο ότι η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει και ότι έως τότε ο οφειλέτης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από τον πλειστηριασμό.

21. Είμαι έμπορος αλλά πήρα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσω το σπίτι μου δηλαδή δεν το χρησιμοποίησα για την εμπορική μου δραστηριότητα. Μπορώ να υπαχθώ στις διατάξεις του νόμου ;

Όχι, ως έμπορος δεν μπορείτε. Όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση. Καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες

22. Εγώ έχω πάρει δάνειο με εγγυητή τον πατέρα μου κινδυνεύει η περιουσία της συζύγου μου ;

Όχι

23. Πως γίνεται η δικαστική ρύθμιση των οφειλών ;

Tο Δικαστήριο ελέγχει, κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί, τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών, ιδίως αν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.   Εφόσον υφίστανται, οι προϋποθέσεις για ρύθμιση, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών , ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.   Tο ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

24. Αν έως την εκδίκαση της υπόθεσης η Τράπεζα κάνει κατάσχεση στο σπίτι μου τι θα κάνω ;

Δεν μπορεί να κάνει κατάσχεση η τράπεζα διότι κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον τους και το δικαστήριο προστατεύει την περιουσία μας ώσπου να γίνει η δίκη.

25. Tι γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσόν ή μπορεί να καταβάλει ελάχιστα για την εξόφληση των χρεών;

Tο δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές αν το εισόδημα ή η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη δεν επιτρέπουν μεγαλύτερο.   Μπορεί όμως ακόμη να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση καταβολής ενός ποσού, ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα.   Tο δικαστήριο επανεξετάζει στις  περιπτώσεις αυτές, μετά από 6 περίπου μήνες, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

26. Χρωστάω σε πολλές Τράπεζες θα μπω φυλακή ;

Όχι, η προσωποκράτηση έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

27. Tι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ;

Αυτή ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές. Ο οφειλέτης, αν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση και την διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβάλλοντας το 80 % της εμπορικής της αξίας και οπωσδήποτε ποσόν όχι μικρότερο από αυτό που θα εισέπρατταν οι δανειστές του (Τράπεζες, κλπ) σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού της κατοικίας του).

28. Μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να μπει στο σπίτι μου και να μου πάρει τα έπιπλα ;

Θεωρητικά μπορεί. Όμως δε συμβαίνει ποτέ γιατί η μεταφορά και αποθήκευση των επίπλων έχει μεγαλύτερο κόστος από τα ίδια αυτά πλειστηριασμένα έπιπλα.

29. Μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια κατοικία του ;

Ναι, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, υπό προϋποθέσεις (εφόσον η αντικειμενική αξία αυτής δεν υπερβαίνει κατ΄ αρχήν το ποσόν των 180.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 40.000,00 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000,00 ευρώ για κάθε ένα παιδί και μέχρι τα τρία παιδιά, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης αυτού και της οικογένειάς του και έχει χαρακτηρισθεί ως συνεργάσιμος δανειολήπτης).  

Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να αναλάβει ο οφειλέτης, με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 35 έτη, την εξυπηρέτηση (πληρωμή) χρέους, που αντιστοιχεί έως το 80 % της εμπορικής αξίας της κατοικίας.   Αν δεν τηρήσει την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους (εμφανίσει καθυστέρηση πληρωμής τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων), προχωρούν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμός του ακινήτου). Όταν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγός αυτού δεν διαθέτει ακίνητο με χρήση κατοικίας, τότε δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

30. Είμαι έμπορος αλλά έκλεισα την επιχείρησή μου. Υπάγομαι στις διατάξεις του νόμου ;

Ναι, αν οι καθυστερήσεις στις οφειλές σας ξεκίνησαν γύρω από το χρονικό σημείο που κλείσατε την επιχείρησή σας. Αν όχι, τότε δεν εντάσσεστε.

31. Ποια χρέη αφορά ;

Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση, ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

32. Πώς ειδικότερα καθορίζεται το επιτόκιο της προηγούμενης ρύθμισης;

Είναι το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως προκύπτει από το μηνιαίο στατιστικό δελτίο που έχει εκδοθεί από την Tράπεζα της Ελλάδος για τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΣ.

33. Έχω οφειλές από μη απόδοση Φ.Π.Α., μπορώ να τις εντάξω και αυτές στην αίτηση υπαγωγής στο Νόμο ;

Όχι. Η μη απόδοση Φ.Π.Α. είναι πράξη ποινικά κολάσιμη και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη οφειλή εμπίπτει στις εξαιρέσεις που έχει θέσει ο ανωτέρω Νόμος και εξαιρείται της ρύθμισης.

34. Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση ;

Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια.

Επισήμανση : Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλλαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.

35. Tι γίνεται αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου ;

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο είναι εκτελεστή σε κάθε περίπτωση. Ακόμη δηλαδή και αν οι πιστωτές ασκήσουν έφεση.

36. Τι γίνεται αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσόν για την εξόφληση μέρους των χρεών ;

Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να ορίσει πολύ μικρό ποσόν για καταβολή στους πιστωτές.  Το δικαστήριο είναι ελεύθερο να κατέβει, εφόσον δεν επαρκούν τα εισοδήματα του οφειλέτη, και αυτό το όριο.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ακόμη να επιτρέψει στον οφειλέτη, ιδίως αν αυτός είναι άνεργος ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας να μην δίνει για ορισμένη περίοδο κανένα απολύτως ποσόν. Το δικαστήριο όμως επανεξετάζει μετά από 5 - 6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

37. Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο ;

Ναι. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν με άλλο πλαίσιο ρύθμισης (πχ 100 δόσεις ή αυτοτελείς ρυθμίσεις Ασφαλιστικών ταμείων) και ο δανειολήπτης έχει και άλλες οφειλές, είτε μη ρυθμισμένες οφειλές προς τους ανωτέρω φορείς, είτε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες, τότε για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα διατηρήσει την προϊσχύουσα ρύθμιση στην οποία είχε προβεί ή αν με την κατάθεση της αίτησης θα υπαγάγει και τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές στο νέο πλαίσιο ρύθμισης του Ν. 4336/2015 με ταυτόχρονη παραίτηση του από το παλαιότερο πλαίσιο ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άνω του ενός θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

 

38. Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ;

Tο δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο).   Μπορεί όμως το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή να διατάξει την αναπροσαρμογή της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί ή επιδεινωθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Η αναπροσαρμογή μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά από το χρόνο υποβολής της αίτησης αναπροσαρμογής.

39. Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ;

Αυτή ρευστοποιείται από το σύνδικο που ορίζει το δικαστήριο για να πληρωθούν χρέη προς τους πιστωτές.

40. Tι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης αν το εισόδημά του αυξηθεί κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου ρύθμισης ;

Να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη Γραμματεία του δικαστηρίου και στους πιστωτές του, ώστε να ληφθεί υπόψη (συμβιβαστικά ή με απόφαση του δικαστηρίου) για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής. Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να εκπέσει από τη ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη. Ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να αγνοεί τους πιστωτές του και τα συμφέροντά τους. Αν έτσι είναι άνεργος, οφείλει να προσπαθεί να βρει μία κατάλληλη εργασία. Η καταβολή προσπάθειας για την ανεύρεση εργασίας τεκμαίρεται πάντως με την εγγραφή στους οικείους καταλόγους του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή όταν ο οφειλέτης έχει κάρτα ανεργίας και εφόσον δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση του Οργανισμού για ανάληψη εργασίας.

41. Μπορεί ο οφειλέτης να εξαιρέσει και να σώσει από τη ρευστοποίηση την ιδιόκτητη κύρια κατοικία του ;

Ναι, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του.

42. Πού υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;

Η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων.

43. Ποια είναι η χρονική ισχύς της προσωρινής προστασίας, που μου παρέχει ο Νόμος μετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μου σε αυτόν και μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου;

Η χρονική ισχύς της προστασίας των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου περιορίζεται σημαντικά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα.  Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης – δηλαδή μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως συζήτησης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής - επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή των πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών.  Η απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής έχει μέγιστη ισχύ για συνολικό χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, εντός του οποίου διαστήματος περιλαμβάνεται και το αρχικό ανωτέρω δίμηνο και όχι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως, ως ίσχυε μέχρι σήμερα.   Με τη διάταξη αυτή υπογραμμίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της προστασίας, που παρέχει ο νόμος, με τη χορήγηση προσωρινής διαταγής.

44. Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαδικασίες πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης;

Δεν σταματούν αυτομάτως. Ο οφειλέτης όμως μπορεί να τα σταματήσει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και εφόσον πιθανολογείται ότι η αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών θα ευδοκιμήσει.

Προσοχή : Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, για να είναι ισχυρή η αναστολή, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει από το χρονικό διάστημα της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης τη δόση ενήμερης οφειλής ή τη δόση που έχει αιτηθεί. Δεν υποχρεούται δηλαδή να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις πριν την υποβολή της αίτησης ή να καταβάλει τη δόση ολόκληρη αφού.. δε δύναται.

45. Αναπροσαρμόζονται οι μηνιαίες καταβολές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ;

Το δικαστήριο μπορεί να προβλέπει την αναπροσαρμογή τους με έναν αντικειμενικό δείκτη αναφοράς (π.χ. τιμάριθμο). Μπορεί όμως το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή να διατάξει την αναπροσαρμογή της δόσης σε περίπτωση ιδίως που βελτιωθεί το εισόδημα του οφειλέτη. Η αναπροσαρμογή θα ισχύσει αναδρομικά από το χρόνο υποβολής της αίτησης αναπροσαρμογής.

46. Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης αν το εισόδημά του αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης ;

Να το γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου και στους πιστωτές του, ώστε να ληφθεί υπόψη (συμβιβαστικά ή με απόφαση του δικαστηρίου) για την αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής. Αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να εκπέσει από τη ρύθμιση και να αναβιώσουν όλα τα χρέη. Ο οφειλέτης δεν επιτρέπεται να αγνοεί τους πιστωτές του και τα συμφέροντά τους. Αν έτσι είναι άνεργος, οφείλει να προσπαθεί να βρει μία κατάλληλη εργασία.

47. Η δικάσιμος για τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου είναι μεταγενέστερη των 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μου. Μπορώ να επεκτείνω τη χρονική ισχύ της προσωρινής προστασίας που μου παρέχει ο Νόμος μετά την κατάθεση της αίτησης;

Ναι. Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη, αυτός μπορεί να υποβάλει νέο σχετικό αίτημα με το οποίο θα επέρχεται αναστολή καταδιωκτικών μέτρων. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου να αιτηθεί ο δανειολήπτης προστασία έναντι των πιστωτών του, για το χρονικό διάστημα πέραν του ανώτατου εξάμηνου ορίου ισχύος της προσωρινής διαταγής, σε περίπτωση, που για τον οποιοδήποτε λόγο, η αίτησή του έχει προσδιορισθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησής του.

48. Εντάσσονται οι εν ενεργεία έμποροι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μετά την αλλαγή του νόμου Κατσέλη, τι προϋποθέσεις υπάρχουν;

   Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση και έμποροι που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της “μικροεμπορικής” δραστηριότητας. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις ρυθμίσεις δύνανται να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3869/2010, «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή». Η προϋπόθεση της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας διατυπώνεται από τον νομοθέτη αρνητικά. Το σχετικό αρνητικό γεγονός δεν είναι κατ’ αρχήν απαραίτητο να διαλαμβάνεται στην αίτηση ως στοιχείο ενεργητικής νομιμοποίησης. Σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου.

   Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (2 παρ. 3 ΠτΚ) (εντάσσονται στο Ν. 3869/2010, αν έπαυσαν να έχουν εμπορική ιδιότητα, συνέχισαν τις πληρωμές και έπειτα περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμών βλ. ΕιρΑθ 142/2011, ΕιρΑθ 127/2011, ΕιρΘεσ 6759/2011).Υπάγονται και οι «μικροέμποροι», για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του σωματικού τους μόχθου και κόπου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας (ΑΠ 945/1995 ΕΕμπΔ 1996.62) όπως είναι π.χ. η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, αγορές και πανηγύρια, ο γυρολόγους, ο πλανόδιος λαχειοπώλης κ.λπ., καθώς αυτοί είναι βιοπαλαιστές έτοιμοι να τραπούν εις άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα από εποχής εις εποχήν και επομένως δεν έχουν κατά τα ισχύοντα στον ΠτΚ πτωχευτική ικανότητα (ΑΠ 947/1995 ΕΕμπΔ 1996.62, ΑΠ 463/1991 ΕλλΔνη 1991.1216, ΕφΑθ 11433/1995 ΔΕΕ 1996.490, ΕφΑθ 11982/1989, ΑρχΝ 1991.341, ΕιρΑΘ 5074/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΓνωμΟλΝΣΚ 90/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Παναγιώτης Κατσιρούμπας Πρόεδρος Εφετών, Εισήγηση στην Εθνική σχολή Δικαστών – Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειρηνοδικών, Θεσσαλονίκη 8 και 9-12-2010, σελ. 3, Αθανάσιος Κρητικός ο.π., σελ. 47, Βενιέρης -Κατσάς Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 39 και 54, Λιβαδά Χρ Νεότερες αντιλήψεις για την εμπορική ιδιότητα στο παράδειγμα του Ν. 3869/2010, ΧρηΔ 2011.204, Περάκης, Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, 1999, σελ. 253. Αντιθέτως, δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο της παύσεως των πληρωμών είχαν την εμπορική ιδιότητα (αν έπαυσαν τις πληρωμές, όταν ήταν ακόμα έμποροι τότε απορρίπτεται η αίτηση βλ. ΕιρΑθ 43/2011, ΕιρΑΘ 55/2011, ΕιρΘεσ 6372/2011, ΕιρΧαν 333/2011, ΕιρΘες 5106/2011, αδημ. Αθανάσιος Κρητικός ο.π., σελ. 47).

   Πρέπει, περαιτέρω να τονιστεί ότι στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 δεν υπάγονται ούτε τα ιδιωτικά χρέη του εμπόρου (ΕιρΑθ 165/2011 αδημ.,Αθανάσιος Κρητικός , ο.π., σελ. 49, Βενιέρης-Κατσάς ό.π., σελ. 36). Η εμπορική ιδιότητα, είτε υφιστάμενη, είτε αναγόμενη στο παρελθόν κατά το χρονικό όμως σημείο κατά το οποίο έπαυσαν οι πληρωμές, είναι η προϋπόθεση που προσδίδει πτωχευτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (ΕιρΑθ 43/2011, ΕιρΑθ 55/2011, ΕιρΘεσ 6372/2011, αδημ., απορρίπτονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010). Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις (βλ. ΓνωμΝΣΚ 200/2010, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, που παραπέμπει σε βιβλιογραφία για την ορθή επισήμανση ότι σημασία έχει το σύνηθες και όχι το κύριο επάγγελμα). Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην νομολογία και την επιστήμη οι ομόρρυθμοι εταίροι, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, είναι έμποροι. Οι εταίροι αποκτούν την εμπορική ιδιότητα εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εταιρεία (με παράγωγο τρόπο), χωρίς να απαιτείται να διενεργούν οι ίδιοι εμπορικές πράξεις ή να έχουν χαρακτηριστεί από το νόμο ως έμποροι (βλ. Περάκη ό. σελ. 244-245, . Λ Γεωργακόπουλο Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου – τόμος 1 οι έμποροι – τεύχος 1 γενικό μέρος, 1995, σελ. 74).

  Οι έμποροι επομένως, για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το όποιο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνεται χάριν της εμπορίας του, αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου (Ολ.ΑΠ 488/1968 ΝοΒ 16.1159, ΑΠ 1261/1979 ΕΕμπΔ ΛΑ.580, Βενιέρης Κατσάς ο.π., σελ. 41). Γι’ αυτούς, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 (ΠτΚ) και όχι αυτές του Ν. 3869/2010. Επομένως, κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, βασικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως (Αθ. Κρητικός , ο.π., σ. 39, Βενιέρης – Κατσάς, ο.π. σελ. 57). Συνεπώς, καθίσταται σαφές, ότι ένας οφειλέτης που είχε την εμπορική ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν την έχει κατά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, δεν κωλύεται να ακολουθήσει τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 αν έπαυσε τις πληρωμές μετά την παύση της εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν έχει πλέον πτωχευτική ικανότητα (ΕιρΧαν 333/2011, αδημ.).

49. Έχω οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να υπαχθώ στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ;

 H “διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροοφειλών”, που προβλέπεται με τον ανωτέρω Νόμο, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων δανειοληπτών, που δεν ενέπιπταν στην έννοια της υπερχρέωσης και οι οποίοι μέχρι σήμερα είτε κατέφευγαν στο νόμο Κατσέλη λαμβάνοντας μακρινές δικασίμους, είτε δίσταζαν να υπαχθούν, προσπαθώντας με την αρωγή προσώπων που τους συνέδραμαν και αποστερούμενοι κάθε έννοιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, να παραμένουν ενήμεροι, καθώς και το απαιτούμενο «ξεσκαρτάρισμα» του «κακού» και ανεπίδεκτου είσπραξης χαρτοφυλακείου των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την ταυτόχρονη διαγραφή των εν λόγω απαιτήσεων από τους ισολογισμούς τους. Σημειωτέον, ότι από τις 19-08-2015 οι προϋποθέσεις υπαγωγής, που σωρευτικά πρέπει να ισχύουν, είναι οι εξής πέντε (5):

 1. ύψος οφειλών μικρότερο από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€),
 2. μηδενικό εισόδημα –αδιευκρίνιστο παραμένει αν θα πρέπει και το οικογενειακό εισόδημα να είναι μηδενικό, ή μόνο το ατομικό-
 3. ανυπαρξία ακίνητης περιουσίας
 4. Μη μεταβίβαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης
 5. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων να μην υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ

Στις παραπάνω πέντε (5) προϋποθέσεις, προστίθεται από 01-01-2016 και μία έκτη, η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”, η οποία πρώτη φορά αναφέρθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και αναμένεται μελλοντικά και μέχρι το τέλος του έτους να εξειδικευτεί εκ νέου.

 Για οφειλέτες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται: – άμεση διαγραφή οφειλών – περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Επίσης, κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους – σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής. – τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

50. Ποιος είναι ο ορισμός του “συνεργάσιμου δανειολήπτη” με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα;

Η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”πέρα από προϋπόθεση υπαγωγής στη διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροδιαφορών από 01-01-2016, αποτελεί και υποχρέωση του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, καθώς ορίζεται ότι «…Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος – Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες…».

Ο ορισμός του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», όπως αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Ν. 4224/2013, σύμφωνα με τον οποίο: «Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

 1. παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
 2. είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών,
 3. προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,
 4. προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητα του [κληρονομιά κ.λπ.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λ.π.) και
 5. συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».
51. Έχω καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη, έχω πετύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής με υποχρέωση καταβολής μηνιαίου ποσού και αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης μου. Συνεχίζει να ισχύει η δικαστική μου προστασία;

Μέχρι σήμερα, στην πλειονότητα των Δικαστηρίων της χώρας, η απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής είχε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης οριστικής απόφασης επί της αντίστοιχης αίτησης. Η συγκεκριμένη προστασία συνεχίζει να είναι σε ισχύ και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του Νόμου. Το ίδιο ισχύει και για το συνολικό ποσό μηνιαίων καταβολών, που είχε ορισθεί. 

Στις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, υπάρχει δυνατότητα μεταρρύθμισης της προϋπάρχουσας προσωρινής διαταγής, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων(αυξομείωση ποσού μηνιαίας δόσης ή μεταβολή του περιεχομένου της προστασίας) ή και ανάκλησής της, εφόσον συντρέχει λόγος μετά την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων (αύξηση-μείωση μηνιαίου εισοδήματος), πλην όμως το δικαίωμα ανάκλησης και μεταρρύθμισης προσωρινής διαταγής υφίστατο και μέχρι σήμερα και συνεχίζει να υφίσταται.

52. Έχω καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη, αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης μου, αλλά έχω και οφειλές που υπάγονταν στη ρύθμιση με το νέο καθεστώς. Μπορώ να αιτηθώ να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση την ημέρα που θα δικαστεί η υπόθεσή μου ;

Όχι. Όσοι δανειολήπτες έχουν καταθέσει ήδη αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, η οποία εκκρεμεί και επιθυμούν να ενταχθούν στον αναθεωρημένο πλέον νόμο, θα πρέπει να καταθέσουν καινούρια αίτηση, με ταυτόχρονη παραίτηση από την προγενέστερη αίτηση. Η συγκεκριμένη μεταβατική ρύθμιση ήταν ούτως ή άλλως αυτονόητη, πλην όμως δεν επιλύει το ζήτημα της ανισότητας ρύθμισης παλαιών και νέων αιτήσεων, καθώς θα περίμενε κανείς μία ταχεία δυνατότητα περίληψης στις εκκρεμείς αιτήσεις, οφειλών που δεν μπορούσαν να υπαχθούν με το παλαιό καθεστώς και σήμερα υπάγονται (οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Ο.Τ.Α.), είτε με ανακοίνωση δίκης, είτε με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Γ του ανωτέρω νόμου.  

53. Οι ορισθείσες με την χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή καταβολές, συνυπολογίζονται στις καταβολές που θα κληθώ να κάνω μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης;

Ναι. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2.

54. Πώς καθορίζεται η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για την πρώτη τριετία μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης (αρ. 8 παρ. 2);

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό, που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του,  και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου. Με την απόφαση μπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα που ορίζονται σε αυτή με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς.  Η καταβολή του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Η ρύθμιση του αρ. 8 παρ. 2 είναι άτοκη, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές του αιτούντος και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μηνιαίο εισόδημα του ίδιου, του/ της συζύγου του ή/και λοιπών προσώπων που τον συνδράμουν οικονομικά και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του, ως ορίζονται παραπάνω.

55. Μπορεί να ορισθεί μικρή ή μηδενική μηνιαία δόση (αρ. 8 παρ. 5);

Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Σημειωτέον ότι μηδενική μηνιαία δόση μπορεί να ορισθεί μόνο στο πλαίσιο της χορηγούμενης προσωρινής διαταγής (μέγιστη χρονική ισχύς έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής) και της εισοδηματικής ρύθμισης του αρ. 8 του ν. 3869/2010 (μέγιστη χρονική ισχύς τριών (3) ετών από την έκδοση οριστικής απόφασης).

56. Η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη είναι άτοκη;

Όχι. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό.

 

57. Ποια είναι η χρονική διάρκεια της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη;

Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη.

 

58. Τι αλλαγές επέφερε ο νόμος 4336/2015;
 1. Η κυριότερη αλλαγή που επέφερε ο νόμος 4336/2015 ως τροποποίηση του 3869/2010, είναι ότι διευρύνθηκε το πεδίο εκείνων που μπορούν να κάνουν αίτηση και να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου. Με τον αρχικό νόμο μπορούσαν να κάνουν αίτηση μόνο εκείνοι που είχα χρέη σε Πιστωτικά Ιδρύματα. Μετά το νόμο μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο.
 2. ορίστηκε το «εύλογο κόστος διαβίωσης», το οποίο διαμορφώνεται με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει ότι : Το κόστος αυτό καθορίζεται ως εξής: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962 ευρώ μηνιαίως, δ) για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των 1.347 έως 1.720 ευρώ μηνιαίως, και στ) για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως.
 3. αυξήθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να κάνει ο οφειλέτης την αίτηση: Αντίγραφο του ποινικού του μητρώου καθώς και αντίστοιχο αντίγραφο του/της συζύγου, και αντίγραφο της περιουσιακής κατάστασης του/της συζύγου, έγγραφο που να δείχνει την κύρια κατοικία και της αξία αυτής, και σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα με ακίνητη περιουσία στο όνομά τους, θα πρέπει να αναφέρονται μέσω εγγράφων και αυτά.
 4. Ορίστηκε να γίνεται προέλεγχος των φακέλων από τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων. Σε περίπτωση έλλειψης εγγράφων, επικοινωνεί η γραμματεία με τον αιτούντα.
 5. Πλέον υποχρεωτικά ορίζεται δικάσιμος μέσα σε έξι μήνες από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης.
 6. Οφειλέτες που αποδεδειγμένα δεν έχουν κανένα εισόδημα και που τα χρέη τους προς τους πιστωτές δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ και που δεν έχουν καμία ακίνητη ή κινητή περιουσία, κατόπιν αίτησής τους στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, μπορούν τα χρέη τους να διαγραφούν.
59. Τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν όσοι είχαν καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο πριν τις 19/08/2015;

Εκείνοι οι οφειλέτες που είχαν κάνει αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για ρύθμιση των χρεών τους με τον αρχικό νόμο 3869/2010, θα έπρεπε πλέον, σύμφωνα με τον 4336/2015 να έχουν καταθέσει κλήση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (μέχρι 19/12/2015) ώστε να πάρουν ημέρα δικασίμου και να έχουν επικαιροποιήσει όλα τα στοιχεία που είχαν καταθέσει στον φάκελο. Όλες οι εκκρεμούσες υποθέσεις θα πρέπει να έχουν συζητηθεί μέχρι τις 19/08/2018.

60. Τι γίνεται για όσους δεν επικαιροποιούν τα στοιχεία τους;

Τα στοιχεία του φακέλου των αιτήσεων που είναι σε εκκρεμότητα θα πρέπει να έχουν επικαιροποιηθεί με τα νέα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη μέχρι τις 19/2/2016. Για όσους δεν το έχουν πράξει, οι αιτήσεις τους θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.

61. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί (σωρευτικά) ο οφειλέτης για να προστατέψει την κύρια κατοικία του με την διαδικασία του ν. 3869/2010;
 1. το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
 2. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%),
 3. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και
 4. ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Σε περίπτωση δε που:

 1. το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του
 2. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του
 3. η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,
 4. είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται,


τότε ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας του, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση.

62. Αν ο οφειλέτης έχει κάποιες δανειακές υποχρεώσεις, τις οποίες όμως εξυπηρετεί, έστω και μέσω ρυθμίσεων, μπορεί να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή αυτών στον ν. 3869/2010;

Όπως προαναφέρθηκε και ανωτέρω,  βασική προϋπόθεση για να υπαχθούν οι οφειλές κάποιου προσώπου στην ρύθμιση του ν. 3869/2010 θα πρέπει τούτες να είναι ληξιπρόθεσμες και να μην εξυπηρετούνται.

63. Μπορεί ο οφειλέτης να επιλέξει ποιες από τις οφειλές του θα ρυθμίσει με την διαδικασία του ν. 3869/2010;

Όχι, καθώς ο νόμος αναφέρεται σε καθολική ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και επομένως αναγκαστικά ο οφειλέτης πρέπει περιλαμβάνει στην διαδικασία ρύθμισης του ν. 3869/2010  το σύνολο των χρεών και των πιστωτών του.

64. Προβλέπεται κάποιο όριο στο ύψος των οφειλών για την υπαγωγή τους στο νόμο 3869/2010;

Κανένα απολύτως.

65. Οι εγγυητές ή συνοφειλέτες προστατεύονται μόνο με την υπαγωγή του οφειλέτη στον νόμο Κατσέλη;

Όχι. Η ρύθμιση του νόμου 3869/2010 είναι προσωποπαγής και αφορά μόνο το πρόσωπο το οποίο αιτείται να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ως άνω νόμου. Για να προστατευτεί ο εγγυητής ή ο συνοφειλέτης,  θα πρέπει να υποβάλλει δική του αυτοτελή αίτηση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ν. 3869/2010.

66. Σε πόσο χρονικό διάστημα περίπου ορίζεται η δικάσιμος της συζήτησης της αίτησης;

Η πρώτη δικάσιμος για την αναζήτηση συμβιβασμού ή  την έκδοση  προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης, ενώ η δεύτερη δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης και την έκδοσης οριστικής απόφασης  προσδιορίζεται σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

67. Τι γίνεται μετά την έκδοση οριστικής απόφασης;

Μετά την έκδοση απόφασης προστατεύεται η δηλωθείσα, ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, και ο οφειλέτης πληρώνει το ποσό που έχει οριστεί προς εξόφληση των χρεών του. Το ποσό αυτό μοιράζεται κατά ίσα μέρη στους πιστωτές.

Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν είναι κάτι αμετάβλητο. Σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει (μέσω καινούριας αίτησης), μια εκ νέου ρύθμιση.

Έχετε κάποια αναπάντητη ερώτηση;
Στείλτε τα ερωτήματά σας στο kokkinodaneio.gr και θα σας απαντήσουμε με (3) τρόπους.
 • Από την υπηρεσία ερωτήσεις SOS
 • Με απ'ευθείας ενημέρωση στο email σας.
 • Μέσω ειδικών εκπομπών από την υπηρεσία WebTV
Top