webtv
WEB TV VIDEO
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 16:30
  • ΕΛΣΤΑΤ: Οι Ελληνες το 2016 έχασαν εισόδημα 2,7 δισ. ευρώ.
  • Bloomberg: Σε σημείο καμπής η Ελλάδα -Θετικό σήμα από τα ελληνικά ομόλογα.
  • Handelsblatt: Σπάνια θα έχει πάει στο Eurogroup τόσο χαλαρός ο Τσακαλώτος.
ΕΠΟΜΕΝΟ LIVE
Δευτέρα 06.11: Δείτε το δελτίο των 19:30
Πλήρης ενημέρωση για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών" και την οικονομική επικαιρότητα.

«Ευπαθής» ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες…

10 Οκτ 2016
 kokkinodaneio.gr  Τράπεζα της Ελλάδος
Πως θα μπορούσε δανειολήπτης να θεωρηθεί συνεργάσιμος, όταν λόγω των πενιχρών εισοδημάτων δεν θα μπορεί να συναινέσει στην όποια ρύθμιση εκ μέρους της τράπεζας ή του fund ή να υποβάλει αντιπρόταση που ν΄ αφορά καταβολή κάποιου ποσού;
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς

Ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας αφήνει απροστάτευτες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Αμεα, οφειλέτες με μακροχρόνιες ασθένειες , νοητικά προβλήματα, καρκινοπαθείς, κ.λ.π) ακόμα κι όταν το εισόδημα τους είναι μικρότερο από τις εύλογες δαπάνες που ως γνωστόν αντιστοιχούν μόνο στα αναγκαία μέσα επιβίωσης .

Ουδεμία διασφάλιση στο κείμενο του νέου Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία της κύριας κατοικίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οποία πλέον μένει εκτεθειμένη έναντι των τραπεζών και των funds που είναι προ των πυλών με τις γνωστές επιθετικές πρακτικές τους στην διαχείριση των δανείων.

Σύμφωνα με την οικεία πρόβλεψη σε συνεργάσιμο δανειολήπτη για τον οποίο τεκμηριώνεται ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, ήτοι εισόδημα μικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης” και απουσία ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων δικών του, της συζύγου ή των τέκνων του, πλην της κατοικίας, στην οποία ο δανειολήπτης διαμένει και η αντικειμενική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 140.000 ευρώ, το ίδρυμα προτείνει:

Ο ευάλωτος δανειολήπτης και οι μακροχρόνιες ρυθμίσεις

α) λύση μακροχρόνιας ρύθμισης και συγκεκριμένα για το χρονοδιάγραμμα και το ύψος των καταβλητέων δόσεων, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι  προφανείς παράγοντες που μπορεί ευλόγως να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη (όπως τυχόν υψηλό ποσοστό αναπηρίας) ή, αν έχει εξεταστεί αλλά έχει αποκλειστεί τέτοια λύση ως μη «κατάλληλη»

β) λύση οριστικής διευθέτησης, συνεκτιμώντας για την επιλογή της και στην περίπτωση αυτή τα ειδικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και ιδίως αν παράλληλα με την οικονομική δυσχέρεια συντρέχουν προβλήματα υγείας.

Σε περίπτωση που η σχετική λύση οριστικής διευθέτησης περιλαμβάνει εκποίηση της κατοικίας με εκτιμώμενη, από πιστοποιημένο εκτιμητή, τιμή ρευστοποίησης μικρότερη της οφειλής, η λύση προβλέπει διευκόλυνση αποπληρωμής της εναπομένουσας οφειλής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, όπως εξηγείται και στο σημείο 27 του προοιμίου της και ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία.

Συνεργάσιμος δανειολήπτης «με το ζόρι» και χωρίς εισοδήματα

Υπό τα ως άνω δεδομένα στην πρώτη περίπτωση της λύσης ρύθμισης

  • καλείται ακόμα και ο ευάλωτος δανειολήπτης που το εισόδημα του δεν καλύπτει τις εύλογες δαπάνες να καταβάλει χρηματικό ποσό για μία μακροχρόνια ρύθμιση, προκειμένου να σώσει την κύρια κατοικία του, το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορεί να εξεύρει,
  • ενώ στην λύση της οριστικής διευθέτησης ο δανειολήπτης πλέον χάνει και την κύρια κατοικία του διότι την μεταβιβάζει και εξαναγκάζεται επιπρόσθετα ν΄ αποπληρώσει το τυχόν υπολειπόμενο ποσό την στιγμή που το εισόδημα του μετά δυσκολίας επαρκεί για την επιβίωση του και σαφώς ούτε λόγος για αξιοπρεπή διαβίωση.

 Οι ως άνω προβλέψεις δε, αφορούν μόνο τον συνεργάσιμο δανειολήπτη γεγονός που δημιουργεί απορία πως θα μπορούσε ένας δανειολήπτης να θεωρηθεί συνεργάσιμος, όταν λόγω των πενιχρών εισοδημάτων «εύλογες δαπάνες» δεν θα μπορεί να συναινέσει στην όποια μακροχρόνια ρύθμιση εκ μέρους της τράπεζας ή του fund ή να υποβάλει μια αντιπρόταση στην τράπεζα ζπου ν΄ αφορά την καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού.  

Login to post comments
Top